Lugten af kloak hænger over Doktorparken, helt som forudset. Snart skal mudderet i bunden væk.

KIAN JOHANSEN

Du kan helt sikkert lugte og se det, hvis du tager en tur langs søen i Doktorparken.

Søen er langsomt ved at blive tømt for vand og imens kommer mere og mere af søbunden til syne.

Det lugter ikke særlig godt. Men der er en mening med det.

Det hvide brød skaber en alt for stor nærings-værdi i bunden af søen og det giver algerne masser af krudt til at brede sig. Til gengæld kvæles søens andet liv langsomt.

Søen i Doktorparken viser sig ikke fra sin bedste side for tiden. Det er der en årsag til. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant

Søen skal tømmes for bundslam og det alt for næringsrige mudder skal tørres på bredderne, inden det bliver kørt ud til Over Hornbæk, for at give næring til et nyt skovareal der er planlagt, i forbindelse med en større udstykning mellem de tidligere fodboldbaner ved Overvænget og Gamle Viborgvej.

Doktorparken skal være ren

Der er afsat 1,1 millioner kroner til at rense søen for det alt for næringsrige mudder, der giver algerne gode levevilkår.

Vandet ledes langsom over i Svejstrup bækken og når der kun er mudder tilbage, så skal det graves op og køres ud til Over Hornbæk, hvor der er planlagt et nyt skovareal.

Når søen er ren igen, så må man ikke længere fodre ænderne i Doktorparken. Fordi det hvide brød synker til bunds og gør søens vand alt for næringsrigt. Og det elsker algerne.

Brede bælter og slam

Og kommunen har planen klar. Det har Sigrid Lynæs, Skov- og landskabsingeniør ved Randers Kommune tidligere fortalt om i Din Avis.

Når søen er tømt for vand, så skal slammet tørres på brinkerne.

Ved hjælp af en speciel gravemaskine med ekstra brede bælter og ekstra lang arm lempes slamlaget fra nordenden mod syd. Maskinen kan køre på søens bund og arbejde. Analyser af søens slamlag viser, at slammet ikke indeholder giftstoffer og at der er ca. 5 til 10 tons slam på søens bund, så man er ikke bange for at forurene bækken, beroliger Sigrid Lynæs.

Ved den sydlige brink, læsses slammet op på lastbiler. Herfra køres det ud på en nærliggende mark i Over Hornbæk, hvor det spredes ud. Marken skal efterfølgende bruges til skovrejsning, så de nye træer får gavn af næringsstofferne fra slammet.