Landdistriktsudvalget har endnu en gang delt en stor pose penge ud til landsby-projekter.

AF CECILIE BISGAARD

Seks projekter havde LAG Randers-Favrskov indstillet til et kommunalt tilskud, som Landdistriktsudvalget skulle tage stilling til på deres seneste møde.

Det første projekt var Læsten Legeplads, der havde søgt om 163.000 kroner. Ansøgning var blevet sendt af Læsten Borger- og Kulturhus, og i den ansøgning skriver de, at der er kommet en del børn til den lille landsby, der ligger i den vestligste del af Randers Kommune – tæt på grænsen til Viborg Kommune.

På grund af de flere børn er der opstået en efterspørgsel på en legeplads. På en tidligere vandværksgrund, der er ejet af Randers Kommune, ønsker man at opstille legepladsen og et madpakkehus. På grunden er der allerede anlagt petanquebane og bålhus.

Læsten Borger- og Kulturhus skriver i ansøgningen, at vandværksgrunden kan blive et socialt samlingssted for landsbyboerne og eventuelle turister, der er på besøg i naturområdet Læsten Bakker.

Det samlede projekt kommer til at koste 326.000 kroner, og man fik tildelt de ønskede 163.000 kroner til projektet.

Et helt nyt ”hus”

Det projekt, der fik tildelt flest midler af Landdistriktsudvalget i denne omgang, var Klyngehuset Kronjylland. De havde søgt om 1.000.000 kroner til at skabe et uformelt mødested i landsbyen Albæk, der ligger mellem Randers og Mellerup.

Det er planafdelingen ved Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, der har indsendt ansøgningen. Ifølge ansøgningen skal Klyngehuset være et mødested for uorganiseret idræt og friluftsfaciliteter for byens borgere og turister. Omkring Klyngehuset vil man gerne etablere et parkområde med fokus på biodiversitet.

Projektet har allerede modtaget ni millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og Randers Kommune, men på grund af prisstigninger har man valgt at søge yderligere midler. Inden man går i luften og stikker spaden i jorden, skal projektet i udbud.

Projektet blev tildelt 700.000 kroner af Landdistriktsudvalget.

Nye, udendørs mødesteder

Et andet af de seks projekter var Udefaciliteter ved Spentrup Hallen. Her har Spentrup Idræts- og Kulturhus allerede gang i deres store projekt ”Forhallen”, hvor ønsket er at skabe nye rammer til sociale og kulturelle aktiviteter samt sport og motion.

Og det er altså i forlængelse af det projekt, at man vil etablere et udeområde, der skal fungere som mødested for byens foreninger, institutioner og borgere, skriver de i ansøgningen.

Udvalget valgte at give 300.000 kroner til de nye udefaciliteter.

Derudover gik 400.000 kroner til etablering af en ny fjordsti, 200.000 kroner til en legeplads i Eventyrparken i Stevnstrup, og Råsted Forsamlingshus fik 72.837,50 kroner til nye borde, stole og lydanlæg.

Fakta: De fik penge af udvalget

Læsten Legeplads: 163.000 kroner

Udefaciliteter ved Spentrup Hallen: 300.000 kroner

Etablering af fjordsti – nye rekreative muligheder i Naturpark Randers Fjord 2022: 400.000 kroner

Ny legeplads Grundejerforeningen Eventyrparken i Stevnstrup: 200.000 kroner

Klyngehuset Kronjylland i Albæk: 700.000 kroner

Optimering af servicefaciliteter i Råsted Forsamlingshus: 72.837,50 kroner