Der skal laves yderligere undersøgelser og analyser af jordbundsforholdene og risikoen for sætningsskader i nærområdet til de mulige placeringer af en ringvej igennem Dronningborg.

AF KIAN JOHANSEN

De utallige høringsvar, som er kommet i forbindelse med kortlægningen af, hvor en kommende ringvej skal forløbe i Dronningborg, har givet byrådspolitikerne mulighed for at diskutere, så det brager.

Der har været 89 høringssvar og over 300 personer deltog i et borgermøde under fordebatten, som har givet masser af diskussioner.

På seneste byrådsmøde behandlede Randers Byråd endnu en gang Ringboulevardens forlængelse og et enigt byråd besluttede, at der skal laves yderligere undersøgelser og analyser af jordbundsforholdene og risikoen for sætningsskader i nærområdet til de mulige placeringer, som fordebatten har drejet sig om (det er alternativ 2 og alternativ 6 af de i alt seks foreslåede linjeføringer).

Derudover skal der laves en grovscreening af endnu et forslag (det syvende) til en linjeføring af vejen fra Rismøllekvarteret nord om Dronningborg Skov med tilkobling på Udbyhøjvej lige nord for Dronningborg Stadion. Et forslag, som kom frem under høringen.

Syv byrådsmedlemmer, der rummer Østbroen, Velfærdslisten, Beboerlisten, Enhedslisten og Henriette Malland (løsgænger), ville ikke være med til fuldt ud at godkende forvaltningens forslag til besvarelse af de indkomne høringssvar, men det ville de resterende 24 byrådsmedlemmer.

Det lykkedes heller ikke at få udsat behandlingen med henvisning til, at byrådet får et bedre oplyst beslutningsgrundlag, hvis man afventer forvaltningens besvarelser samt kigger nærmere på Rismøllens grundejerforenings klage, der blandt andet handler om bekymring for plastisk ler, placering af høringssvar og alternativ linjeføring. Forslaget blev forkastet med 10 stemmer for og 21 stemmer imod. For stemte Østbroen, Nye Borgerlige, Velfærdslisten, Beboerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Henriette Malland (løsgænger).

Aflastning af trafikken

Forlængelsen af Ringboulevarden er et af de højst prioriterede projekter i Randers Kommunes langsigtede plan for infrastrukturen, forklarer kommunen i en pressemeddelelse. Formålet med vejen er at forbedre fremkommeligheden for den øst-vestgående trafik i den nordøstlige del af Randers ved blandt andet at aflaste Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej.

Siden 2021 har planlægningen været i gang. Og i april 2022 besluttede byrådet at sætte gang i fordebatten om to forslag til placeringer af det knap tre kilometer lange vejstykke.

Før der bliver taget en beslutning om valg af linjeføring, vil byrådet blive præsenteret for resultaterne af de nu igangsatte jordbundsundersøgelser og grovscreeningen. Vælger byrådet herefter en anden linjeføring end de to, der allerede har været i fordebat, skal der være endnu en fordebat.

Når byrådet har valgt en linjeføring, vil forvaltningen udarbejde forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdering. Planforslagene kommer ligeledes i offentlig høring, før byrådet skal tage endelig stilling til placeringen og etableringen af vejen.