Af Erik Bo Andersen, medlem af byrådet for Østbroen

Jævnfør artikel i Din Avis, hvor kandidater bliver spurgt om holdning til klimabroen. Udtalelser om at Klimabroen er midtbyens eneste redning for oversvømmelser, har sat sig i de fleste lokale folketingskandidaters holdning til klimabroen. Tillykke med en eventyrlig fortælling, men Klimabroen har jo ikke noget tøj på?

I 2011 udarbejdede NIRAS en klimatilpasningsrapport om Randers Kommune for Videncenter for Klimatilpasning, Dansk Meteorologisk Institut og Klima‐ og Energiministeriet.

I denne rapport fremhæves hvordan hele Randers Fjord, og i særdeleshed Randers midtby kan klimasikres. På side 32-33 kan man se at beskyttelse af Randers midtby kan sikres, og ganske enkelt ved simpelthen bare at forhøje kajkanterne. Pris 20-25 millioner kroner.

Til sammenligning så koster Klimabroens nordlige dæmning 78,5 millioner kroner jævnfør Orbicon rapport fra 2015 side 32, projektnummer 1391400196 udarbejdet for Randers Kommune og Randers Spildevand (VMR). En Rapport som er fået via aktindsigt.

En udgift som man troede Vandmiljø Randers kunne betale, og som modydelse få havnebassinet som regnvandsbassin. Men det kan og må Vandmiljø Randers ikke, så denne udgift mangler også på Klimabros oplyste økonomi på 552 millioner kroner. Oveni de 78,5 millioner kroner som dæmningen koster skal tillægges klimasikring af de sydlige arealer på Pieren og på Tronholmen, beløb (tocifret millioner kroner) som endnu ikke er offentliggjort.

Men det er vel også udgifter man forsøger at tørre af på forsyningsselskaberne, så borgerne i stedet betaler den via vandledningsafgifter?

Så når Kejseren får sin rigtige klæder på igen, så vil man se det faktuelle, og forstå, at der findes en langt billigere klimasikring af Randers midtby end den såkaldte Katastrofe Klimabro, som i øvrigt ikke kan opnå statslige midler jævnfør kommunens eget notat fra 2018.

Citat fra Kommunens notat om finansierings muligheder for Klimabroen side 2 ” En eventuel dialog med staten vil formentlig skulle centreres omkring broens (og vejens) regionale betydning som omfartsvej. Der er ikke umiddelbart kendskab til muligheder for at opnå statslig medfinansiering til en bro- og vejforbindelse som denne.” citat slut

Så lad os basere holdninger ud fra korrekt fakta og ikke ud fra historie eventyr i bedste H.C. Andersens Kejserens nye klæder.

Når alt kommer til alt, så skal vores viden basere sig på konkret og faktuelt oplyst grundlag, og det er jo tydeligt her, at for de fleste folketingskandidater, der mangler simpelthen basis viden, både om hvad der er en statsopgave, og hvad der er korrekt omkring klimasikring, trafikafvikling og økonomi.

Kig på de vedlagte links, og lad os så tage en debat ud fra fakta.