Byrådspolitikerne har besluttet at bruge 810.000 kroner på en stor ladelignende konstruktion på Jens Otto Krags Plads.

AF KIAN JOHANSEN

Politikerne og kommunens forvaltning har haft deres bøvl med at få området ved Jens Otto Krags Plads til at fremstå indbydende og anvendt på en god måde.

Men efter måneders test af et midlertidigt stillads opstillet på pladsen og dialog med de tre store naboer, Hovedbiblioteket, Underværket og VIA University College samt input fra flere borgere, så er linjen lagt i forhold til, hvad man fra politisk side ønsker at pladsen skal bruges til.

I hvert fald på de store linjer.

Stillads gav ide

De 43 input fra borgerne går meget på skateboard-ramper, legeplads og rum, hvor man kan bevæge sig.

Og en midlertidig gul afskærmning, der nu er pillet ned, har skabt et sted, hvor flere gruppe har valgt at samles, både eksamensfejring fra VIA, polterabend, udflugtssted med take away og frokostspisning. Stedet har også fungeret til ophold for enkeltpersoner. Her har blandt andet ligget folk i skyggen af det gule stof, og det har været samlingssted for skoleelever.

Sådan præsenteres planen om en ladeformet konstruktion, der skal stå ved Jens Otto Krags Plads. Illustration Randers Kommune

Stilladset har skabt et rum med røde hængekøjer, der fungerer som blikfang, og som et sjovt element for leg og ophold.

Og blandt andet derfor har politikerne besluttet, at der fremover skal etableres en robust overdækning, så der skabes bedre læ, og samtidig kan aktiveres op til 100 personer. Løsningen bliver et ladelignende telt, der står på stolper, så det kan flyttes igen.

Der er allerede afsat 650.000 kroner til byforskønnelsen på pladsen og de resterende 160.000 kroner skaffes fra puljen til ’indsatser, der skal støtte midtbyen gennem en svær periode efter corona’.

Visionen for Kulturøen, som man vælger at kalde det projekt, som pladsens kulturaktører og naboer også er inddraget i, er, at der de næste tre-fire år skabes et byrumlaboratorie på Jens Otto Krags Plads, »hvor mobile, fysiske installationer og indretninger skaber rammer for nye aktiviteter og fællesskaber mellem borgere, foreningerne og pladsens kulturaktører. Disse nye fællesskaber vil sætte gang i nye idéer til gavn for pladsen og for byen som helhed,« lyder det i udvalgsdagsordenen.

Megamøbel

Det nye ladeformede telt er et megamøbel og skal være et mulighedsrum, hvor VIA for eksempel kan undervise i idræt, biblioteket kan samle store grupper, og Kunstmuseet kan udstille. Pladsen skal fortsat kunne udvikles med dem, der bruger den til helt andre formål.

Græsset skal være brugbart, og der skal skabes rum, der er behagelige at opholde sig i, lyder visionen. Derfor bliver en grejbank med udstyr stående tilgængeligt.

Efter at de meget udskældte, vildt beplantede bakker blev flyttet og omdannet til en græsvold, så beskyttes der mod trafikken på Rosenørnsgade. Resten af fladen er etableret som græsplæne med nye stier samt med en mindre sandkasse. Derudover plantes 20 træer i løbet af efteråret, som både skaber afskærmning og definerer pladsen.

»Efter anlæg af græsplænen efterspørges ”det vilde” og biodiversiteten af flere, hvorfor dette foreslås indarbejdet i beplantningen i form af blandt andet bede med vild beplantning og lidt større diversitet af planter på græsvolden mod Rosenørnsgade. Der skal findes en ny balance mellem ”det vilde” og behovet for arealer med fleksibel anvendelse,« lyder det i dagsordenen.