Det nye infill-materiale kan muligvis komme til at erstatte gummigranulat.

AF CECILIE BISGAARD

Vorup FB har netop fået lov til at anlægge en ny kunstgræsbane på deres arealer ved Ulvehøjhallen.

På det seneste møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget godkendte politikerne en ansøgning fra klubben om at anlægge en kunstgræsbane ved en eksisterende grusbane.

Det er Vorup FB selv, der skal betale anlægsudgifterne, som er anslået til at løbe op i 6,8 millioner kroner. Ifølge den kommunale forvaltning har klubben søgt miljøministeriet om puljemidler til anlæggelse af banen.

Artiklen fortsætter under billedet

Den nye kunstgræsbane kommer til at ligge ved en eksisterende grusbane. Illustration: Vorup FB og Leca

Som noget helt nyt vil Vorup FB bruge Leca-kugler som infill-materiale. Det er aldrig prøvet før, og ”banen vil derfor fungere som den første testbane i Danmark med potentiale til at blive en mulig erstatning for gummigranulat i kunstgræsbaner,” skriver forvaltningen.

Nedlægger to græsbaner

Vorup FB havde også ansøgt om 200.000 kroner årligt til drift af den nye kunstgræsbane. Det er nemlig det beløb, som Randers Kommune giver i støtte til kunstgræsbaner, som de selv har ydet anlægsstøtte til. ”Randers Kommune yder normalt ikke midler til drift af baner, som ikke er opført med støtte fra Randers Kommune,” skriver forvaltning til udvalget.

Politikerne valgte da også at afvise anmodningen om 200.000 kroner i årlig støtte.

I stedet har Vorup FB fået lov til at nedlægge to græsfodboldbaner, der ligger længst væk fra omklædningsbygningen. Indtil nu har klubben fået 60.000 kroner om året af Randers Kommune til drift af de to baner. Politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget godkendte, at driftsmidlerne til de to baner kan overføres til den nye kunstgræsbane, hvis de omtalte fodboldbaner nedlægges.