Medarbejderne bukkede på grund af arbejdsmiljøet under en efter en. Det skal der nu laves om på med ny plan.

AF CECILIE BISGAARD

I august gav Arbejdstilsynet Randers Kommune et påbud, der senest skal bringes i orden 1. april 2023. Påbuddet gælder for arbejdsmiljøet i afdelingen Myndighed Børnehandicap, og det handler om at sikre ”at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så uklare og modstridende krav i arbejdet ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt”.

Medarbejderne i afdeling var, som Din Avis tidligere har skrevet om, utroligt pressede af sager, der hobede sig op, underbemanding grundet mange sygemeldinger og en enorm mængde klager fra forældre og andre pårørende.

Ifølge forvaltningen var – og er – der to store udfordringer i afdelingen: for få personaleressourcer til rådighed i forhold til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, herunder afvikling af efterslæb, og en grundlæggende mangel på gennemgående struktur og systematik i sagsbehandlingen i afdelingen.

Nu har forvaltningen så lavet en genopretningsplan for Myndighed Børnehandicap. Det fremgår af en orientering, som Socialudvalget fik på deres seneste møde i slutningen af oktober.

Flere nye ansættelser

Genopretningsplanen er delt ind i tre faser, og den skal implementeres over de næste tre år. Første fase – specielt den akutte del af første fase – er allerede sat i søen.

”I første fase er der fokus på at afvikle efterslæb i afdelingen, således at familier tilknyttet afdelingen får behandlet deres forespørgsler indenfor tidsfristen,” står der i orienteringen til udvalget.

Helt konkret har man lånt tre medarbejdere fra andre afdelinger i kommunens forvaltning. Man har også ansat flere socialrådgivere fra et vikarbureau, som skal overtage de sygemeldte medarbejderes sagsbehandlingsopgaver. På den måde vil medarbejdernes sagstal falde, så de i fremtiden kommer til at ligge inden for Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger på mellem 25 og 33 sager af gangen for hver enkelt medarbejder. Det skal sikre de sygemeldte medarbejdere en god tilbagevenden til afdelingen Myndighed Børnehandicap.

Ansættelserne er finansieret gennem budgetforliget, der blev indgået tidligere på efteråret.

Ansøger om særligt forløb

Udover de medarbejdere, som der allerede er ansat, vurderer forvaltningen, at det i de kommende år bliver nødvendigt at øge antallet af medarbejdere endnu mere – blandt andet med en projektleder, socialfaglig koordinator og en administrativ medarbejder.

Forvaltningen har også valgt at tilknytte konsulentbistand til afdelingen, så man kan sikre et godt arbejdsmiljø. Socialudvalget har på mødet godkendt en ansøgning om et Task Force-forløb, som udbydes af Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Børnekontor.

”Det indebærer et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, hvor kommunens sagsbehandling bliver analyseret, og kommunen får anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke kvaliteten på området,” står der på udvalgsdagsordenen.

Anbefalingerne fra Task Force-enheden vil efterfølgende indgå i genopretningsplanen for afdelingen.

Randers Kommune har tidligere benyttet sig af Task Force-forløb – blandt andet i forbindelse med en forandringsproces i Myndighedscenteret på familieområdet i kommunen.

Fakta: Uddrag fra Arbejdstilsynets rapport

”Der arbejdes intensivt med et stort arbejdspres i et højt tempo i en afdeling, der er underbemandet grundet langtidssygemeldinger og opsigelser. Ledelsen oplyser, at der lige nu er otte ud af 18 ansatte i afdelingen til at udføre arbejdet.”

”Nyansatte har sagt op efter kort tid. Nyansatte er ikke blev introduceret til afgrænsede opgaver i afdelingen, men har skullet varetage opgaver bredt indenfor lovgivningens områder. Opsigelserne har været begrundet i arbejdsmiljøet. Der har ligeledes været opsigelser og sygemelding i ledelsen.”

”Arbejdssituationen beskrives af både ledelse og ansatte ved, at de nu er gået fra at slukke ildebrænde til at slukke de ildebrænde, der er størst. Det opleves dagligt som nervepirrende at møde på arbejdet, idet det hver dag er usikkert, om der er nye sygemeldinger blandt kollegaer.”

”Ansatte oplyser, at de oplever et stort pres, idet der i arbejdsopgaven ligger et stort ansvar for børn, unge og deres familier med mange beslutninger og vurderinger, der kan have en stor indvirkning på flere familiers liv.”

”Ansatte i modtagelsen oplyser, at der p.t. er 300 børn uden en rådgiver. Telefonen ringer konstant, og der er opringninger med klager, skæld ud og trusler fra vrede og frustrerede borgere/forældre. Der havde på dagen for tilsynet været et opkald fra en mor, som havde sagt til den ansatte i modtagelsen, at hvis hendes barn begik selvmord, var det deres skyld.”

”Der blev 1. januar bevilget en opnormering og ansat fire nye personale. Siden er den ene nyansatte stoppet og tre er sygemeldt med stress. Der oplyses om nyansatte, der stopper efter fire dage på grund af kaos.”

”Ansatte oplyser, at de bliver følelsesmæssigt påvirket af de mange klager, idet klagerne er rettet mod deres arbejde.”