Vejdirektoratet planlægger at udvide Viborgvej i et spor fra Fladbrovej og ned forbi Olivarius Jürgensens Vej. Men afviser at udvide tragten væk fra byen.

KIAN JOHANSEN

I forbindelse med et større vejprojekt, der omfatter hele tre motorvejsafkørsler i Randers og opstilling af et støjværn mellem Helsted og Hornbæk, så har Vejdirektoratet også planlagt at udvide Viborgvej med yderligere et spor mellem Fladbrovej og et stykke efter Olivarius Jürgensens Vej, overfor Netto.

Krydset mellem Viborgvej og Fladbrovej bliver udvidet og der kommer en støttevæg ind mod flere af husene, der ligger på den sydlige side af Viborgvej, i Neder Hornbæk.

Hele den million-dyre ’pakke’ har til formål at afhjælpe trængselsproblemerne i forbindelse med tilslutningsanlæggene på motorvejen, især når du kommer sydfra og ’hænger’ i E45-nødsporet op mod rampen. Vejarbejdet sættes efter planen i gang i 2024 og det hele burde står klar i foråret 2026.

Der udvides på Viborgvej med et yderligere spor ind mod byen. Arbejdet på statsvejen forventes at påbegyndes i 2024 og stå klar i 2026. Blå linje skal vise det nye spor, mens den orange viser hvor støttevæggen kommer til at stå. Grafik: Kian Johansen med hjælp fra Datawrapper

Kun hjælp indad

Men Vejdirektoratets fokus er kun på at afhjælpe trængslen den ene vej. Nemlig når du som bilist skal indad mod Randers centrum på Viborgvej. Så kan du i 2026 manøvrere bilen ind ad Viborgvej i to spor, helt ned til Netto.

»Når vi i Vejdirektoratet har fået bevilliget penge til at lave nye tilslutningsanlæg på motorvejen ved Randers, så er det for at komme den nuværende trængsel til livs og få trafikken til at glide lettere,« skriver Inge Birkegaard Damsgaard, der er ’Projektchef for Større Anlæg’ i Vejdirektoratet i et e-mail-svar til Din Avis.

»Det er rigtigt, at der er flere delstrækninger på Viborgvej, hvor der er udfordringer med trængsel. Vi har fuld forståelse for, at det kan være til gene for trafikanterne, men når man arbejder med veje og infrastruktur, er det sjældent, at man kan gøre alle tilfredse. Vi gør vores bedste for at holde generne på et minimum, mens arbejdet står på,« må vi citere Inge Birkegaard Damsgaard for at sige.

Derefter afviser hun at gå yderligere i detaljer og svare på de spørgsmål, som Din Avis har stillet hende.

Eftermiddagskø ud af Viborgvej er ikke et særsyn. Her ved Kollektivhuset. Foto: Kian Johansen

Tragten i en side

For hvad så med trafikken inde fra byen?

For mens man populært sagt gør Viborgvejs tragt bredere i den ene side, så har Vejdirektoratet ikke kigget på den anden side, hvor flere veje og udkørsler fra blandt andet, Parkboulevarden, Netto og en benzintank både skaber køer og giver lange ventetider for dem, der holder på sidevejene. Det sker i myldretiden om morgenen og især om eftermiddagen.

Ofte er der bilkø helt inde fra Water & Wellness, fordi de bilister der skal hjem til Over Hornbæk, Langå og Stevnstrup, de propper venstre svingbane til i krydset Fladbrovej/Viborgvej. Det betyder, at bilister der skal mod Viborg og ud på E45 holder stille, mens hele vejbanen fra Bakkevej og Viborgvej ofte er tom for biler.

Flere beboere i området peger på, at man kunne have udvidet tragten ved enten at lukke Parkvej helt eller delvist og måske kunne have kigget på, at lade de kommende fire spor være fleksible.

Som i Berlin for eksempel, hvor lyssignaler med røde og grønne krydser hængende over vejbanen markerer, hvilken retning bilerne nu skal køre. Så kunne tre spor bruges i samme retning, afhængig af, om den store bilist-flok skal væk fra Randers, eller ind mod Randers.

Men det afviser Vejdirektoratet at forholde sig til, ligesom de har afvist at lukke Parkvej helt eller delvist. Og da Viborgvej er en statsvej, så kan Randers Kommune ikke blande sig.

FAKTA: Afkørsel får stibro

Der opleves i dag betydelig kø særligt på frakørselsrampen fra syd til Viborgvej. For at øge fremkommeligheden i anlægget, er det besluttet at:

  • Rampekrydsene signalreguleres, og ramperne ombygges og tilpasses fremtidig motorvejsudbygning.
  • En dobbelt venstresving etableres fra den sydlige frakørselsrampe mod vest, hvilket medfører behov for et ekstra ligeud spor i vestlig retning over broen.
  • Den nordlige sti på broen inddrages til kørespor. På nordsiden af den eksisterende bro. etableres en ny stibro som erstatning.
  • Udvidelse af krydset ved mellem Viborgvej og Fladbrovej og etablering af støttevæg.
  • Opgradering af eksisterende samkørselsplads.
  • Etableres buslommer vest for tilslutningsanlægget.

Kilde: Vejdirektoratets hjemmeside

Nem måling

Vejdirektoratet kunne ellers ganske bekvemt og nemt have målt på effekten for bilernes fremkommelighed og trafiksikkerhed, mens Verdos fjernvarmeprojekt og vandforsyningens kloakseparering har stået på det meste 2022 i Parkvej-kvarteret.

I den periode har mere end 120 husstandes biler i området midlertidigt kørt via Oust Møllevej, eller Bakkevej ud af Parkvejkvarteret, for at lette fjernvarmerørenes fremrykning.

Her er flere ellers blinde veje blevet lukket op i perioden, med kortvarige nik fra vejenes beboere.

Oust Møllevej, via Niels Steensens Vej og Bøgelien er lukket igen for gennemgående trafik, mens Lykkegårdsvej nu bruges for at få Bakkevejs bilister ud på Viborgvej via Parkvej mens fjernvarmeprojektet foregår i det område.