Frem til vejarbejdet slutter i december, vil der kun være et spor et begge retninger.

Bilister kan se frem til, at vejarbejdet på Havnegade snart er slut, og de lette trafikanter kan godt begynde at glæde sig til en mere sikker forbindelse over vejen med en dobbeltrettet cykelsti fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye lyskryds. Men inden da har man været nødt til at lave en sidste indsnævring af vejen, så arbejdet kan gøres færdigt. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Indsnævringen påvirker denne gang trafikken i begge retninger fra fredag 18. november. Den allerede eksisterende indsnævring flytter tættere på Randers Bro, så arbejdet ved Østergrave/Kulholmsvej kan færdiggøres. I den anden retning støder trafikanter, som kører mod Randers C fra Grenåvej og Århusvej, på indsnævringen på Randers Bro, mens trafikanter på Tørvebryggen møder indsnævringen før lyskrydset ved Randers Bro.

»Vi regner med at være færdige med arbejdet inden jul, men der bliver omkring en måned, hvor indsnævringen vil påvirke trafikken. Forventningen er igen, at det kan give ekstra kø, og det vil være en god idé at undgå at køre på strækningen i myldretiden,« siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik, i pressemeddelelsen.

Trafikbelastningen på og omkring Havnegade er størst om morgenen klokken 7-9 og igen om eftermiddagen klokken 15-17.

Trafikanter viser hensyn

Vejarbejdet ved Havnegade går ud på at flytte lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst. Det sker for at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.

Arbejdet begyndte i august og foregår på en af de mest trafikerede strækninger i kommunen. Og med behov for at indsnævre vejen flere gange undervejs har det været fulgt med en vis spænding – ikke mindst blandt de ansvarlige i Veje og Trafik.

»Overordnet set er arbejdet gået godt og uden forsinkelser i tidsplanen. Der har selvfølgelig været nogle trafikale bump undervejs, som er svære at undgå, når der er vejarbejde på en strækning som denne. Men det er vores indtryk, at trafikanterne generelt har været gode til at vise hensyn og mange har tilsyneladende fundet alternative ruter eller kørt på andre tidspunkter end i myldretiden, så belastningen på Havnegade har været mindre end normalt. Fortsætter det, indtil arbejdet er slut, tror jeg på, vi kommer godt i mål,« siger Grethe Helledi.

Ud over flytningen af lyskrydset bliver 30 p-pladser i Trangstræde nedlagt og erstattet af 60 nye parkeringspladser på Randers Havn. Det sker for at sikre bussernes fremkommelighed. Lukningen bliver gennemført 21. november, og 25. november står de nye parkeringspladser klar på Bolværksgrunden cirka 100 meter derfra. Her vil parkering være gratis frem til årsskiftet.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet på Havnegade, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.

ceb