Randers Kommune går efter at udbyde cirka 50 nye byggegrunde til boliger hvert år og sikre, at der hele tiden mindst er 30 hektar salgsklar erhvervsjord med nem adgang til E45.

Randers Kommune har oplevet stor interesse fra private byudviklere, tilflyttere og egne borgere efter både nye byggemuligheder og byggegrunde i hele kommunen. I de seneste år har salget af grunde slået rekorder, og for at understøtte udviklingen har Randers Byråd nu vedtaget en ny jordforsyningsstrategi. Det skete på deres seneste møde i midten af november.

Med strategien vil Randers Kommune prioritere opkøb i de såkaldte vækstretninger, og strategien fastslår, at Randers Kommune skal agere proaktivt og strategisk i sine jordopkøb og udbud af byggegrunde i disse områder. Samtidig sender strategien et signal om, at by- og erhvervsudvikling er et højt prioriteret område, hvor kommunen er en aktiv aktør, som dels skal medvirke til at skabe gode rammer, dels medvirke til at påvirke konkret by- og erhvervsudvikling.

Tæt på E45

Ifølge strategien er vækstretningen og de vigtigste byudviklingsområder til boliger udenfor Randers by placeret ved Munkdrup, Drastrup, Langå, Stevnstrup, Øster Bjerregrav, Dronningborg, Spentrup, Haslund, Harridslev og Helsted. De vigtigste byudviklingsområder til boliger i Randers by er Flodbyen Randers, fortætning af midtbyen, Kasernen og Sporbyen Scandia. Og de vigtigste arealer for erhvervsudvikling er arealer med nem adgang til E45.

Strategien betyder, at Randers Kommune fremover vil gå efter at opfylde to overordnede målsætninger. Nemlig at foretage opkøb, der understøtter muligheden for at udbyde cirka 50 nye byggegrunde til boliger hvert år i de prioriterede vækstretninger. Samtidig vil Randers Kommunes ved køb af jord understøtte, at der som minimum hele tiden er 30 hektar salgsklar erhvervsjord med nem adgang til E45.

Ud over opkøb til bolig- og erhvervsgrunde på kort sigt medfører strategien, at Randers Kommune vil opkøbe jord inden for Randers by med større bystrategiske perspektiver, købe arealer, der umiddelbart grænser op til vækstretninger og kan blive en kommende vækstretning, købe arealer, der kan understøtte et bredere sigte end alene bolig- eller erhvervsformål samt opkøbe såkaldte uplanlagte muligheder.

25 stemte for strategien. Imod stemte Østbroen og Enhedslisten. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

gs