Hvorfor er det svært at løse et trafikproblem på Viborgvej og Parkvej? Løsningen er umiddelbart indlysende. Men den er låst, fordi flere parter skal blive enige.

KIAN JOHANSEN

En gruppe af borgere fra Parkvej har flere gange bedt om at få åbnet den private fællesvej Lykkegårdsvej op for gennemgående trafik ud til den ligeledes private fællesvej Bakkegårdsvej, men anmodningen er sandet til, uden at de berørte borgere helt har forstået hvorfor.

Det kan du læse om i artiklen: Uforstående beboere ved Viborgvej: »Vi er fanget i limbo«

Din Avis har stillet flere spørgsmål til Inge Birkegaard Damsgaard, Projektchef i Vejdirektoratet. Men hun er ikke vendt tilbage før avisens deadline.

Britt Appelon, der er sagsbehandler i Randers Kommunes Veje og trafik-afdeling, giver til gengæld et par gode svar på, hvorfor Parkvejs beboere er fanget i et limbo.

»Viborgvej er en statsvej. Det er Vejdirektoratet, der bestemmer om de vil lukke en adgang til deres vej. De bestemmer også, hvordan adgangene til deres veje benyttes, altså om trafikken fra Parkvej må køre ud i krydset mellem Bakkevej og Viborgvej,« skriver hun i et e-mail-svar til Din Avis.

Vejdirektoratet har ikke villet forholde sig til de konkrete forslag, som beboerne har stillet og som Din Avis har genfremsat. Blandt andet at lukke Parkvej helt eller delvist og lade trafikken fra Parkvejs-kvarteret komme ud fra Bakkevej eller via Oust Møllevej.

Dermed er den dør lukket indtil videre. De er endt i limbo, uden mulighed for, at der bliver gjort noget fra nogens side.

»Jeg anerkender, at den første del af vejforløbet på Parkvej ikke er optimal. Vejføringen til de nye udstykninger blev vel lavet i 1973. Det allerbedste ville være en anden løsning. Det kunne være udkørsel ad Lykkegårdsvej, men det ville kræve en del beboeres accept. Som bestyrelse skal vi følge flertallets beslutning og flertallet ønsker ikke at ændre på Parkvejs forløb,« siger Henrik Sørensen, der er mangeårig formand for Grundejerforeningen Parkvejkvarteret.

Han fortæller, at bestyrelsen er i dialog med Vejdirektoratet, men at der ikke er kommet svar på, hvilke løsninger Vejdirektoratet har tænkt sig at bruge ved Parkvejs udmunding, når Viborgvej skal udvides med et spor.

Skal selv ansøge

Det bliver endnu sværere at få lavet en anden vejadgang til det ellers lukkede Parkvej-kvarter. For når der er tale om private fællesveje, så er det ejerne af vejene, der bestemmer, hvilke ejendomme der har vejret, altså ret til at køre på vejen. Så de skal nikke ja for fællesskabets skyld.

»Kommunen er vejmyndighed for de veje og kan tage stilling til ansøgninger efter privatvejsloven. Det betyder, at hvis grundejerne selv ønsker at lukke vejens adgang til Viborgvej, kan de sende en ansøgning til kommunen. Så vil kommunen skulle partshøre alle grundejere langs de omtalte veje, da det jo har betydning for dem, både i forhold til deres pligter til vedligeholdelsen men også at der kommer mere trafik på deres veje. Ligeledes vil kommunen skulle høre Vejdirektoratet om den ændrede benyttelse af adgangen fra Bakkevej ud til Viborgvej,« forklarer Britt Appelon fra Randers Kommune.

Sagen kort

Viborgvej er en statsvej. Den udvides med et spor.

Dårlige tilkørselsforhold og forældet vejforløb på Parkvej skaber problemer for både beboere og trafikanterne på Viborgvej.

Især når det ekstra spor kommer.Parkvej, Lykkegårdsvej og Bakkegårdsvej er private fællesveje. Her skal beboerne give lov til at lægge udkørslerne om, hvis det skal lykkedes. Medmindre Vejdirektoratet lukker Parkvej for trafik og dikterer en anden løsning.

Der findes en løsning med udkørsel via Lykkegårdsvej. Men fordi ingen vil tage ansvar, kan beboerne i udkanten af Parkvej ikke få deres forslag igennem.