Ingen vil tage ansvar for at sideveje til Viborgvej igen kan blive trafiksikre. Gruppe af beboere på Parkvej føler sig fanget i limbo mellem grundejerforening, Vejdirektoratet og kommunen.

KIAN JOHANSEN

»Det kan ikke være rigtigt, at ingen vil løse det her.« Sådan lyder det fra en gruppe beboere, der bor på sidevejen Parkvej, tættest på den trafikerede Viborgvej hvor omkring 14.000 biler passerer hvert døgn.

Kun trafikken omkring Randersbro og punkter ved Hammelvej, Århusvej, Hobrovej og Grenåvej har flere, eller næsten lige så mange trafikanter hver dag, ifølge Vejdirektoratets tal.

Læs mere under boksen

Sagen kort

Viborgvej er en statsvej. Den udvides med et spor.

Dårlige tilkørselsforhold og forældet vejforløb på Parkvej skaber problemer for både beboere og trafikanterne på Viborgvej.

Især når det ekstra spor kommer.Parkvej, Lykkegårdsvej og Bakkegårdsvej er private fællesveje. Her skal beboerne give lov til at lægge udkørslerne om, hvis det skal lykkedes. Medmindre Vejdirektoratet lukker Parkvej for trafik og dikterer en anden løsning.

Der findes en løsning med udkørsel via Lykkegårdsvej. Men fordi ingen vil tage ansvar, kan beboerne i udkanten af Parkvej ikke få deres forslag igennem.

Og selvom borgerne peger på flere løsninger, der kan lette trafikken begge veje til og fra midtbyen, så kan det blive svært at gennemføre dem. For det kræver, at mindst en grundejerforening, husejere på to private fællesveje, samt kommune og Vejdirektoratet samarbejder. Og det kommer ikke til at ske, vurderer de oprørte borgere.

»Hvorfor vil Vejdirektoratet ikke lytte til os. De ændrer vejforhold og gør dem moderne andre steder. Men her er vejforløbet som i 1940’rne,« siger Claus Krüger, Parkvej 4.

Læs mere under billedet

Illustrationen viser, hvor det ekstra spor kommer på Viborgvej. To sideveje bliver endnu mere udsat, frygter beboerne på Parkvej. Men de kan ikke få det ændret. De foreslår ellers, at der kunne komme en ekstra udkørsel via Lykkegårdsvej op til lyskrydset ved Viborgvej og Bakkegårdsvej. Illustration: Datawrapper.

De omkring 120 husstandes biler i området færdes på en vej, der blev forlænget da udstykningerne kom til i 1970’erne. Og Parkvejs vejforløb er ikke ændret siden. Alle vejene i området er private fællesveje og dermed uden for kommunens direkte styring.

»Ved enten at lukke Parkvej delvis eller fuldstændigt og åbne op, enten via Lykkegårdsvej eller i den anden ende af Parkvej, så kunne man lede vores blinde sidevejs farlige trafik hen til Bakkevej, der har et lyskryds, eller til et mindre trafikeret vejforløb ud mod Oust Møllevej,« siger Claus Krüger, på vegne af seks Parkvej-beboere, der alle bor meget tæt på udkørslen til Viborgvej.

Bakkevej med lyskrydset er den næste sidevej på Viborgvej ud af byen og udgør det ene ben af krydset Viborgvej/Fladbrovej/Bakkevej.

Lykkegårdsvej fører hen til Bakkevej, men der mangler en lille klat asfalt og et nik fra vejens beboere til, at den nu blinde vej ville kunne føre 120 husstandes biler fra Parkvejkvarteret ud på Bakkevej. For enden af Parkvej, længst væk fra Viborgvej spærrer en bom en markvej, der fører direkte ned til Oust Møllevej. Begge løsninger ville koste beboerne i området penge at udføre, medmindre Vejdirektoratet dikterer en lukning af Parkvej.

Læs mere under billedet

Skal der bare etableres et større helleanlæg til cyklisterne. Eller vil man rent faktisk løse trafikproblemerne ved Parkvej og Viborgvej, spørger Bjarne Aagaard Jensen, Claus Krüger, Sten Kjeldsen og Simon Potocký. Foto: Kian Johansen

Farlige situationer

Beboerne oplever, at folk kører for stærkt på Parkvej, og at bilisterne ikke respekterer skilte med parkering og ophold forbudt i begyndelsen af Parkvej, da en del bilister åbenbart mener, at man skal parkere ulovligt på sidevejen bag ved apoteksudsalget, i stedet for at benytte den store parkeringsplads ved Netto og Apoteksudsalget.

Flere biler vender jævnligt i beboernes indkørsler og bilister skaber næsten dagligt chancer for mulige uheld, fordi de ikke opfatter Parkvej som det den er: En privat, blind vej.

»Vi på hjørnet får jo al trafikken og diverse bøvl hver eneste dag, men sålænge det ikke berører en selv, er folk totalt ligeglade. De har ingen problem med at genere os, så længe de selv har deres på det tørre,« siger Sten Kjeldsen, Parkvej 3.

Og så er det svært at komme til og fra Parkvej i myldretiden. Blandt andet, fordi en svingbane mod Fladbrovej ofte er fyldt op, så man ikke kan svinge ind mod Parkvej, når man kommer fra motorvejen. Især om morgenen kører mange op til højre mod Bakkevejs forløsende lyskryds, simpelthen fordi man ikke kan krydse Viborgvej til venstre ind mod byen.

»Der har været flere påkørsler af biler, der er kørt ud fra Parkvej, både fordi trafikken på Viborgvej er markant i myldretiden og fordi nogle bilister, der har holdt på Parkvej, har været utålmodige og bare er kørt ud, fortæller Claus Krüger, der fra sine store panorama-vinduer har god udsigt til enden af Parkvej og hver dag kan se, hvordan folk ikke optræder hensigtsmæssigt på hverken Viborgvej eller Parkvej.

Læs mere under billedet

Eftermiddagskø ud af Viborgvej er ikke et særsyn. Her ved Kollektivhuset. Foto: Kian Johansen

Vanvittig løsning

Som tidligere beskrevet i Din Avis, vil Vejdirektoratet etablere et ekstra spor på Viborgvej ind mod byen. Det skal løbe fra Fladbrovej hen forbi udkørslen ved Netto. Det sker for at løsne op for den sydgående trafik fra motorvejen, der klumper sammen op ad rampen mod Viborgvej.

»Det er jo vanvittigt at lave sådan en løsning, når der er to sideveje i ’vejen’,« siger Bjarne Aagaard Jensen, der selv bor på Parkvej 8. Her mener han Parkvej og vejen lige over for, Olivarius Jürgensens Vej. Han kan se for sig, at biler fra Parkvej vil blive tvunget til at dreje til højre op mod Bakkevejs lyskryds for overhovedet at komme ud. Det bliver svært at krydse to-tre vejbaner for at komme ind mod byen. Det samme kan blive tilfældet, hvis man kommer fra motorvejen og skal have flettet over et par vejbaner, før man kan svinge ind ad Parkvej.

For ligesom pointen i artiklen var, at man kun letter trafikken den ene vej – fra motorvejen og Fladbrovej ind mod byen – så mangler man stadig løsningen den anden vej. Og hvad med cyklister, der skal krydse tre vejbaner, når sporet er udbygget?

Flertallet siger nej til løsningen. Læs mere i artiklen: ‘Parkvejs-limbo fortsætter