Både antallet af og prisen på særligt dyre enkeltsager overstiger nu det forventede for 2022.

AF CECILIE BISGAARD

Randers Kommune forventer at bruge 240 millioner kroner i år på de såkaldte ”særligt dyre enkeltsager”. Det skriver kommunens forvaltningen i en orientering til Socialudvalget. Begrebet ’særligt dyre enkeltsager’ bruges, når en borger er i et tilbud, der koster mere end en million kroner årligt.

I orienteringen står der, at det foreløbige tal overstiger både ”antals- og udgiftsmæssigt” den prognose, som man havde lavet for året. I prognosen regnede man med, at de særligt dyre enkeltsager ville komme til at koste 230 millioner kroner. Det beløb kan man altså ikke længere holde sig inden for.

”Der har i en årrække været en markant stigning i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Det samlede budget til køb af pladser udgør i 2022 cirka 480 millioner kroner, hvor udgifterne alene til særligt dyre sager nu udgør cirka halvdelen af budgettet,” skriver forvaltningen.

De oplyser, at der lige nu er 604 borgere i et bo- eller døgntilbud, hvor der i hvert fjerde tilfælde er tale om en særligt dyr enkeltsag.

Ikke økonomisk balance

For at gøre noget ved de stigende udgifter på socialområdet har politikerne sat penge af til tre investeringsmodeller og en økonomisk handleplan. De to ting til sammen forventes ”at kunne medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i de kommende år”.

Handleplanen og investeringsmodellerne skal altså ikke sikre et fremtidigt socialområde i økonomisk balance. Der skal mere til, hvis det skal lykkes, skriver forvaltningen i deres orientering til Socialudvalget.

Til gengæld forventer man, at de kan mindske de kommende års udgiftsstigninger med 60 millioner kroner i 2027, når handleplanen er fuldt indfaset.