Arbejdet med etableringen af et samlet stiforløb langs Gudenåen kan nu gå i gang. Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

En bevilling på 15 millioner kroner fra Nordea-fonden betyder, at arbejdet med at etablere GudenåStien kan gå i gang, skriver Favrskov Kommune i en pressemeddelelse.

Gudenåsamarbejdet, der er en sammenslutning af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, har sammen med Naturstyrelsen og Vejle Kommune siden 2020 kortlagt, hvad der skal til for at kunne tilbyde vandrere og naturinteresserede en sammenhængende naturoplevelse langs med hele Gudenåen.

Kortlægningen har ført til projektet ”GudenåStien – fra kilde til fjord”. Projektet går ud på at udbedre store dele af den eksisterende sti langs Gudenåen samt at etablere sti på de 50 kilometer af strækningen, hvor man ikke kan færdes i dag.

GudenåStien kommer til at følge hele Gudenåen fra kilden i Tinnet Krat til udløbet i Randers Fjord. Kort: GudenåSamarbejdet.

Det samlede projekt beløber sig til i alt 57 millioner kroner. De deltagende kommuner og Naturstyrelsen har selv fundet 27 millioner kroner til projektet, A.P. Møller Fonden medfinansierede i juni 2022 projektet med op til 15 millioner kroner, og med 15 millioner kroner fra Nordea-fonden kan arbejdet altså nu gå i gang.

I Nordea Fonden har projektet vakt stor begejstring:

»Med projekt GudenåStien bliver områdets unikke natur bundet endnu mere sammen, sådan så lokale naturbrugere og besøgende kan nyde en sammenhængende naturoplevelse langs Gudenåen. Området har et stort potentiale, som vi ser frem til at de dygtige folk bag projektet får forløst, så endnu flere kan få glæde af naturen og komme ud i det fri,« udtaler Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller i pressemeddelelsen.

Den store fondsbevilling glæder Lars Storgaard, der er borgmester i Favrskov Kommune og formand for Gudenåsamarbejdet:

»Jeg er utrolig glad og taknemmelig for bevillingen fra Nordea-Fonden. Sammen med projektpartnernes medfinansiering og bevillingen fra A.P. Møller Fonden har vi nu de midler, der skal til for at realisere det her fantastiske projekt. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og ikke mindst til at opleve det færdige resultat.«

Næste skridt er, at der skal laves aftaler med de berørte lodsejere, så lodsejernes interesser varetages, når projektet realiseres.