Kunder, der kører flextur og handicapkørsel, skal som minimum kunne få byttepenge retur op til nærmeste 100 kroner.

JEPPE RAFN, LOKALAVISEN FAVRSKOV

Det skal være muligt at betale med kontanter og få byttepenge retur, når man kører flextur og handicapkørsel med Midttrafik.

Det mener Handicaprådet og Ældrerådet i Favrskov Kommune, og det har Forbrugerombudsmanden netop bakket op om i en afgørelse.

»Vi ønsker ikke at stoppe en naturlig udvikling med digitale betalinger. Men vi ønsker respekt for, at der er personer, der fortsat ønsker at betale med kontanter og ikke altid har aftalte beløb til turen,« lyder det i en fælles udtalelse fra det lokale handicapråd og ældreråd.

»Mange ældre er digitale, men vi møder også nogen, der ikke er, og dem skal der tages hensyn til,« tilføjer Ældrerådets formand Erik Bertelsen overfor Lokalavisen.

Ældrerådsformand Erik Bertelsen glæder sig over Forbrugerombudsmandens afgørelse om byttepenge. Arkivfoto

Undren og frustration

Frem til sagens begyndelse kunne flextrafik kunder kun betale kontant med lige penge. Midttrafik modtog kontanter, men chaufførerne kunne ikke give byttepenge retur, oplyser trafikselskabet.

Det skabte undren og frustration hos flere borgere, som Ældrerådet og Handicaprådet i Favrskov repræsenterer, at de ikke kunne få byttepenge retur, fortæller ældrerådsformand Erik Bertelsen.

De to råd henvendte sig derfor i begyndelsen af 2019 til Midttrafik og gjorde opmærksom på kundernes oplevelse. Midttrafik svarede, at den manglende mulighed for at få byttepenge bundede i, at trafikselskabet forsøgte at begrænse kravene til chaufførerne.

Funktionsleder i Midttrafik, Thomas Dalgaard Mikkelsen, uddyber:

»Vi har omkring 150 leverandører og endnu flere vogne til Flextrafik. Det giver en betydelig øget og dyrere administration, hvis de alle skal have en omfattende kontantbeholdning. Vi skal huske på, at det i sidste ende er skattepenge, vi taler om.«

Lovlig praksis?

I sommeren 2019 tog Handicaprådet og Ældrerådet kontakt til Midttrafik for at få en vurdering af, om trafikselskabets praksis var lovlig. Kommunen og de to råd henviste til den såkaldte kontantregel i Betalingsloven, der kort beskrevet siger, at betalingsmodtagere ikke kan nægte at tage imod kontanter.

Midttrafik fik foretaget en ekstern juridisk vurdering af sagen og konkluderede, at betaling med kontanter i Flextrafik ikke var omfattet af Betalingsloven. Midttrafik var derfor ikke forpligtet til at tilbyde byttepenge, lød meldingen til Handicaprådet og Ældrerådet. De to råd valgte efterfølgende at sende sagen videre til vurdering hos Forbrugerombudsmanden, der modtog deres klage 5. november 2019.

Midlertidig løsning

Midttrafik tog derefter initiativ til en dialog med de to råd og Favrskov Kommune, og der blev hurtigt sat et møde op mellem parterne. Mødet mundede ud i, at Midttrafik fra 1. december 2019 ændrede sine regler, så kunderne i Flextrafik kunne få byttepenge tilbage på op til nærmeste 100 kroner.

»Juridisk og praktisk mente vi ikke at være omfattet af kontantreglen, men vi forsøgte at imødekomme kunderne med denne ordning,« siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik.

Handicaprådet og Ældrerådet ønskede, at kunderne kunne få byttepenge uden en beløbsgrænse, men så langt ville Midttrafik ikke strække sig.

Tre års sagsbehandling

Siden da har Handicaprådet, Ældrerådet og Midttrafik afventet Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen. Et halvt år efter modtagelsen af klagen henvendte Forbrugerombudsmanden sig til Midttrafik for at få trafikselskabets bemærkninger til sagen. I høringssvaret henviser Midttrafik til den førnævnte vurdering og konklusion, at man ikke mente at være forpligtet til at tilbyde byttepenge.

Der skulle dog gå yderligere to et halvt år, før Forbrugerombudsmanden endelig kom med sin vurdering af sagen. Den kom 9. december 2022, altså godt tre år efter indgivelse af klagen, og Forbrugerombudsmanden beklager da også den lange sagsbehandlingstid.

Skal give byttepenge

I en syv sider lang skrivelse og redegørelse for sagen når forbrugerombudsmanden frem til at være ”mest tilbøjelig til at mene”, at kørsel med flextrafik ER omfattet af kontantreglen, hvilket fører til følgende konklusion:

”Under hensyn til, at spørgsmålet om, hvorvidt kontantreglen finder anvendelse, kan give anledning til tvivl, og da Midttrafik har indført en praksis ultimo 2019, hvorefter chaufførerne kan give byttepenge tilbage op til nærmeste hundrede kroner, foretager Forbrugerombudsmanden sig ikke mere i sagen, idet Forbrugerombudsmanden antager, at Midttrafik drager omsorg for, at Midttrafiks chauffører fremover altid giver byttepenge tilbage op til i hvert fald nærmeste hundrede kroner,” skriver Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden gør endvidere opmærksom på, at hvis en chauffør rent faktisk har nok kontanter til at give tilbage på mere end nærmeste hundrede kroner, vil det være i strid med markedsføringslovens regler om god skik, hvis chaufføren afslår en anmodning om det.

Tilfredshed

Handicaprådet og Ældrerådet glæder sig over Forbrugerombudsmandens afgørelse, som altså siger, at Midttrafik skal fortsætte med den praksis, man indførte fra 1. december 2019 efter mødet mellem parterne.

»Vi har opnået det, vi gerne ville. Intentionen var at afskaffe byttepenge, og hvis vi ikke havde gjort noget, ville man ikke kunne få byttepenge i dag,« siger Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Der er heller ikke utilfredshed hos Midttrafik, selvom Forbrugerombudsmanden ikke giver trafikselskabet medhold i at være undtaget fra kontantreglen.

»Afgørelsen slår den nuværende praksis fast, og det er vi tilfredse med,« siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik.

Stadig et problem

Handicaprådet og Ældrerådet påpeger dog, at det stadigvæk kan være et problem at få byttepenge, når man kører flextrafik med Midttrafik. I en nylig forespørgsel fra Forbrugerombudsmanden svarer Ældrerådet:

”Det er meget besværligt, næsten umuligt at få vekselpenge retur. Vi skal på forhånd helst have samlet aftalt beløb sammen. Når vi kører en tur, vi har kørt før, kender vi beløbet og så forsøger vi at have det med. Men vi bruger jo ikke kontanter ellers, så det er virkelig besværligt. Vi får oplyst, at det skal være aftalt beløb.”

Vil overholde reglerne

Midttrafik er ikke bekendt med, at det skulle være meget besværligt at få byttepenge i flextrafik.

»Det er ikke min erfaring, at det har givet udfordringer. Vi gennemfører vognkontroller, om vores leverandører lever op til vores kontaktkrav, og vi tager hånd om det, hvis de ikke gør. Hvis vi får en henvendelse fra en borger, følger vi også op på det. Vi vil selvfølgelig overholde de regler, der nu er slået fast,« siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik.

Flere klager

I afgørelsen fra Forbrugerombudsmanden står der, tilsynsmyndigheden har modtaget flere klager om, at trafikselskaber ikke giver byttepenge tilbage ved kontant betaling.

I forlængelse heraf har Forbrugerombudsmanden inviteret Trafikselskaberne i Danmark til et møde, hvor man vil drøfte spørgsmålet om overholdelse af kontantreglen.

Trafikselskaberne i Danmark er en forening, der består af BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, Nordjyllands Trafikselskab og Sydtrafik.