Især tandplejen og sundhedsplejen er ramt af hård konkurrence om nye medarbejdere. Ny strategi skal gøre Randers Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads på sundhedsområdet.

AF CECILIE BISGAARD

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget har netop godkendt en ny rekrutteringsstrategi, der skal sikre nok arbejdskraft til sundhedsområdet.

I hele landet oplever man, at det bliver sværere og sværere at rekruttere nye medarbejdere til sundhedsområdet – i Randers Kommunen er det især tandplejen og sundhedsplejen, der er ramt, og fysioterapeuter og ergoterapeuter bliver også sværere at rekruttere. Der kommer færre ansøgere til de opslåede stillinger, og konkurrencen om medarbejdere skærpes. Det fremgår af den nye strategi.

Den nye strategi er skabt i samarbejde med ledere og medarbejdere på sundhedsområdet, og den har seks fokuspunkter: rekruttering og branding, den gode ansættelse, studerende og elever, den gode arbejdsplads og fastholdelsestiltag. Målet for strategien er at sikre medarbejdere til hele sundhedsområdet – ikke kun de faggrupper, der er særligt hårdt ramt.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Konkrete tiltag i rekrutteringsstrategien

– Obligatorisk introduktionsprogram ved nye ansættelser
– Obligatorisk mentorordning
– Input til stillingsopslag fra yngre og nye medarbejdere
– Opsamle viden fra nye medarbejdere, når de starter, og ”gamle” medarbejdere, når de stopper
– Mere kontakt til uddannelsesinstitutioner
– Studiepraktikanter
– Være mere til stede på sociale medier
– Fortælle de gode historier om arbejdspladsen

Fokuspunkterne

Det første fokuspunkt i den nye strategi er rekruttering. Her handler det om måden, som man søger ny arbejdskraft på. Man vil blandt andet lave stillingsopslagene mere attraktive og bruge sociale medier.

Den gode ansættelse handler om at give nye medarbejdere den bedste start på deres nye arbejdsliv. Det vil man gøre med introduktionsprogrammer, mentorordninger og samtaler efter få måneder og efter et halvt til et helt år.

Fokuspunktet om den gode arbejdsplads sætter et høj fagligt miljø og det at løse store samfundsopgaver i centrum. ”Kulturen på arbejdspladsen skal være i fokus, ligesom det er vigtigt at fortælle de gode historier om arbejdspladsen,” står der blandt andet i strategien. Der vil også være fokus på kompetenceudvikling.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: De fem fokuspunkter i rekrutteringsstrategien

1. Rekruttering og branden: fokus på stillingsopslag og sociale medier
2. Den gode ansættelse: fokus på brug af mentorer for nyansatte
3. Den gode arbejdsplads: fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
4. Studerende og elever: fokus på at få unge ind på arbejdspladsen
5. Fastholdelse: fokus på fleksible arbejdstider og seniorordninger

Indsatser og tiltag

Studerende, elever og praktikanter er det næste fokuspunkt. Man vil give dem gode rammer og vilkår ved at være et spændende og attraktivt uddannelsessted.

Det sidste fokuspunkt handler om at fastholde de medarbejdere, som man allerede har. Det vil man gøre med senioraftaler, jobudvikling og rummelighed over for medarbejdernes behov.

For at strategien ikke bare bliver nogle ord og ønsker på et stykke papir, har arbejdsgruppen bag udarbejdet en række konkrete indsatser, som skal understøtte fokuspunkterne.

Det er blandt andet tiltag som obligatoriske mentorordninger og introduktionsprogrammer for nyansatte. Man vil også have nye og yngre medarbejderes input, når der skal laves nye stillingsopslag og være mere til stede på de sociale medier.