80 borgere i Randers Kommune vil i et nyt projekt få intensiv hjælp og støtte til at komme i arbejde, mens deres familier også vil få hjælp til at mestre hverdagen.

Hjælp til at mestre en hverdag med smerter, angst eller depression, at få et positivt blik på sine kompetencer, få nye kompetencer og kontakt til virksomheder – det er blandt de elementer, som 80 personer i Jennumparken og Glarbjergvej-området i Randers vil møde i et nyt projekt med navnet ’En ny start til flere’.

Samtidig får deres familier også støtte og hjælp til trivsel og mestring. Randers Kommune har i samarbejde med Bysekretariatet fået midler fra Den Sociale Kapitalfond og Landsbyggefonden til projektet, som løber fra i år til 2025. Projektet er en såkaldt effektinvestering. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

»Jeg er sikker på, at vi vil se en meget positiv effekt for både de 80 borgere, det handler om, og deres familier. Her er netop blik for det hele menneske, og at mors eller fars vanskeligheder har en kæmpe betydning også for børn og unge i en familie. Det her handler om, at alle skal have en mulighed for at være tilknyttet arbejdsmarkedet og det store fællesskab,« siger Bo Vestergaard (K), der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, i pressemeddelelsen.

Den Sociale Kapitalfond investerer 4,4 millioner kroner i indsatser for udsatte borgere, som fremmer deres jobmuligheder. Samtidig har Landsbyggefonden investeret 1,915 millioner kroner til at forstærke familieindsatsen i Bysekretariatet, der driver Den boligsociale helhedsplan i Randers.

Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder og organisationer, som løser sociale problemer med henblik på at tilvejebringe kapital og viden i håb om, at organisationerne vokser og dermed kan hjælpe endnu flere. På forhånd investerer fonden gennem en såkaldt social effektinvestering i beskæftigelsesrettede indsatser for udsatte borgere, og hvis indsatserne lever op til de fastsatte succeskrav, så betaler kommunen pengene tilbage, med udgangspunkt i de besparelser resultaterne medfører for Randers Kommune.

I denne aftale investerer Den Sociale Kapitalfond 4,4 millioner kroner i 80 borgere. Fondens leverandør er konsulenthuset Marselisborg og kravet er, at Marselisborg formår at få de ledige i beskæftigelse eller andre former for lønnede timer. Resultatkravet varierer alt efter borgernes vanskeligheder ud over det at være ledig.

Tre målgrupper

Der er tre målgrupper i projektet: borgere, der modtager A-dagpenge, enlige forsørgere, som er på kontanthjælp eller i ressourceforløb, og familier, hvor begge forældre enten er på kontanthjælp eller i et ressourceforløb.

Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden leverer indsatsen i form af en personlig jobrådgiver, der følger den enkelte i hele perioden. Dertil kommer personlige coachingsamtaler og holdmoduler, der identificerer kompetencer og ressourcer hos den enkelte, en mestringsindsats for borgere med smerte-problematikker, stress, angst og depression, hjælp til mestring af hverdagen, hjælp til jobsøgning og identifikation af jobmuligheder via Jobcenter Randers og intensiv opfølgning og støtte fra Marselisborg, når borgeren er i praktik og job.

Samtidig vil Bysekretariatet, der er en del af boligorganisationerne, der administreres af RandersBolig, bidrage med at hjælpe familien omkring hver enkelt af de 80 borgere med forløb for hele familien, bygge bro til foreningsliv, sundhedssamtaler, et godt skole-hjem-samarbejde, ligesom der vil være forældreforløb, børnegruppeforløb og teenageforløb med fokus på positive fællesskaber.

Landsbyggefonden bidrager også med midler til at evaluere hele projektet og indsatserne for at få større indsigt i, hvad der virker særlig godt i forhold til at hjælpe ledige i job og styrke trivsel og muligheder for hele familien, herunder hvilken betydning det har for borgeren, at der er et tæt samspil imellem Marselisborg, Randers Kommune og Bysekretariatet.

Projektet starter i februar 2023.