Færdselsbetjente fra Østjyllands Politi assisterede onsdag eftermiddag Motorstyrelsen i en målrettet kontrol i Randers, hvor der blandt andet var fokus på udenlandsk indregistrerede køretøjer.

Der blev noteret i alt 18 sager, som Motorstyrelsen nu vil undersøge nærmere – heraf ti afgiftssager vedrørende herboende udlændinge, der kørte i udenlandsk indregistrerede køretøjer.

Derudover noterede Østjyllands Politi følgende overtrædelser under færdselskontrollen:

• To kørte uden sikkerhedssele
• En overtrådte loven om hyrekørsel
• En overtrådte udlejningsbekendtgørelsen
• Tre overtrådte registreringsbekendtgørelsen
• En kørte over for rødt lys, hvilket giver et klip i kørekortet
• Tre snakkede i håndholdt mobiltelefon under kørslen, hvilket også giver et klip
• En overtrådte udstyrsbekendtgørelse
• En misbrugte faste prøveskilte
• To havde manipuleret deres forureningsbegrænsende udstyr
• En kørte bil, selvom vedkommende er frakendt sit kørekort
• En overhalede højre om, hvilket giver et klip
• En manglende at give tegn