Lars Sønderby, der er økonomidirektør i Randers Kommune, er netop udpeget til vicekommunaldirektør af Randers Byråd.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt har foreslået Randers Byråd at udpege Lars Sønderby til vicekommunaldirektør. Lars Sønderby, der er økonomidirektør med ansvar for Økonomi, Personale og HR samt IT og Digitalisering, har været stedfortræder for kommunaldirektøren siden 2021.

På byrådsmødet 24. april vedtog byrådet udpegningen af Lars Sønderby. Der fremgår af en pressemeddelelse.

»Det er jeg rigtig glad for. Lars har et stærkt blik for at drive tværgående udvikling, og det får han nu et mere formelt ansvar for at stå i spidsen for,« siger Jesper Kaas Schmidt i pressemeddelelsen.

Den nye funktion som vicekommunaldirektør betyder, at Lars Sønderby får to nye opgaver. Den ene som formand for sektor MED-administrationen og den anden ved at skulle lede større prioriterede og tværgående udviklingsopgaver, som kommunaldirektøren sætter i gang. Det kan for eksempel være udviklingsopgaver, der går på tværs af flere forvaltningsområder eller ved særlige projekter.

Samtidig kan Lars Sønderby efter aftale med kommunaldirektøren varetage funktioner i eksterne fora på vegne af kommunaldirektøren eller som suppleant for kommunaldirektøren.

»Lars Sønderby får som vicekommunaldirektør også den opgave at fokusere på den økonomiske styring på tværs af hele organisationen og samtidig være en markant trækkraft i tværgående fornyelses- og forandringsaktiviteter i organisationen. Og ikke mindst vil Lars varetage ledelsen, når vi øger brug af teknologiske og digitale løsninger eller gennemfører større forandringer,« fortæller Jesper Kaas Schmidt.

Der ændres ikke i øvrigt på opgavefordelingen i direktionen, som fortsat refererer til kommunaldirektøren.

Lars Sønderby har været direktør for Økonomi, Personale og HR samt IT og Digitalisering siden 1. marts 2018. Han kom til Randers Kommune 1. januar 2015 som økonomichef.

sra