Af Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Tilsyneladende har byrådsflertallet i Randers Byråd fuldstændig misforstået deres opgave.

Det skulle man i hvert fald tro, når man ser, hvordan de sag efter sag tromler hen over befolkning, erhverv og enhver form for sund fornuft.

En folkevalgt politiker er netop valgt af borgerne for at være borgernes beskyttelse mod systemets kolde og kyniske regnemodel, der ikke skal tage hensyn til følelser og menneskelighed. Det er derimod politikernes opgave at se sagerne med borgernes øjne – sætte sig selv i borgerens sted.

Nu har to politikere i Randers Byråd, Claus Berggren fra Venstre og Rosa lykke Yde fra SF, gået sammen og fået den idé, at de vil opfordre borgerne til at komme med borgerforslag, som man, hvis politikerne finder det interessant, vil tage det op til drøftelse i byrådet.

Borgerindddragelse: Læs artiklen her

Jeg vil kalde det en gang populisme og narrefisse. (Undskyld mit sprog)

Når man ser, hvordan de samme politikere fuldstændig tilsidesætter enhver borgerindflydelse i Dronningborg-området omkring Ringboulevardens forlængelse. Hvor man fuldstændig negligerer 300 fremmødte borgeres protester mod kommunens forslag om linjeføring 2 ved borgermødet i Dronningborg.

Det samme er tilfældet omkring Rismøllekvarterets 120 husstandes forslag om en alternativ linjeføring.

Rismøllekvarteret udsættes for sætningsskader, støj, nedsat udsigt og væsentlige ejendomsværdiforringelser. Det samme er tilfældet med Dronningborg Maskinfabrik-grunden, som nu ligger øde hen som et bombekrater. Ligeledes Agro Udviklingscenter og borgerne på de tilstødende villaveje, som ikke ved, om de er købt eller solgt.

Så kære politikere, hvad synes I selv? Er det borgerinddragelse eller populisme og narrefisse?