Af Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Efter at have overværet debatten i Randers Byråd vedrørende Ringboulevardens forlængelse, hvor et flertal på 19 byrådsmedlemmer bestående af de fire partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og de Radikale, stemte for gennemførelsen af den omstridte linjeføring 2.

Dette på trods af stor usikkerhed om jordbundsforhold (plastisk ler), store niveau forskelle, udsigtsforringelser og ødelagte naturområder, støj og forurening. Usikkerhed og værditab for Rismølle-kvarterets beboere. Mere end 1300 indsamlede protestunderskrifter samt et bekymringsbrev fra Dronningborg Vandværk.

Syv partier og lister bestående af 13 byrådsmedlemmer, Østbroen, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraten Anker Boje, kæmpede alle en brav kamp for at overbevise flertallet om det tåbelige i at videreføre den problematiske linjeføring 2. Men forgæves!

Hele vejen igennem har byrådsflertallet sagt, at man selvfølgeligt ville tage hensyn til borgenes synspunkter og forslag, og at intet var afgjort på forhånd. Men allerede på borgermødet i Dronningborg i juni måned 2022 havde de 300 fremmødte borgere en klar fornemmelse af, hvor det bar hen. Selv om der fra borgere og andet godtfolk er blevet fremført gode argumenter og alternative linjeføringsforslag, har der ikke været nogen form for lydhørhed af byrådsflertallet!

For mig at se er det utroligt, at byrådsflertallets partimedlemmer hellere vil følge ”partidisciplinen” frem for en lytte til bekymrede borgere og byrådskolleger. Og hvor har vi Borgmester Torben Hansen i denne sag? Jeg bemærkede, at han sad med et skævt smil på læben, da de frustrerede borgere fra Rismølle-kvarteret forlod byrådsmødet efter afgørelsen af Ringboulevardens forlængelse.