På baggrund af sidste års tilsyn har plejehjemmene i Randers Kommune nu fået “karakter”.

Af Cecilie Bisgaard

Hvert år bliver der gennemført en række tilsyn på plejehjemmene i kommunen, og sidste år var ingen undtagelse. Det viser en årsrapport, som politikerne i Omsorgsudvalget blev præsenteret for på deres seneste møde.

Ifølge rapporten, der er udarbejdet af BDO, som er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, og som har gennemført tilsynene, blev der i sidste halvdel af 2022 givet 93 anbefalinger til de randrusianske plejehjem. Vi kalder det fremover anmærkninger, for forståelsens skyld, Det vil altså sige, at der var 93 gange, hvor tingene ikke helt var, som de skulle være – det var i hvert fald noget, som plejehjemmene kunne gøre bedre.

Der blev ført tilsyn på 23 plejehjem. 22 af dem har fået mellem en og otte anmærkninger. Vorup Plejehjem har som det eneste plejehjem fået nul anmærkninger fra BDO i 2022.

”Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene i høj grad lever op til kommunens kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området,” står der blandt andet i rapporten.

LÆS MERE UNDER LISTEN

Her kan man se den score, som hvert plejehjem har fået efter deres tilsyn sidste år. Tabel: BDO for Randers Kommune
Her kan man se den score, som hvert plejehjem har fået efter deres tilsyn sidste år. Tabel: BDO for Randers Kommune

Værdighed i fokus

Blandt pointerne i rapporten er, at de fleste af plejehjemmene har styr på dokumentationen med nogle småting, der kan gøres bedre. Men der står også i rapporten, at man på tre plejecentre fandt personfølsomme oplysninger liggende frit tilgængelige på enten åbne kontorer eller fællesarealer.

Derudover er borgerne soignerede, og de udtrykker samtidig stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. Hygiejnen i boligerne og på fællesarealerne er også tilfredsstillende. Dog bemærker BDO, at der på tre plejehjem er medarbejdere, der ikke helt lever op til de hygiejniske regler, da der er ansatte, der bærer ring eller ur, eller som har lakerede negle.

Langt de fleste plejehjemsbeboere oplever samtidig, at de lever et ”alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv, hvor deres til- og fravalg respekteres”. De er desuden tilfredse med maden, som bliver serveret på plejehjemmene.

”Det er tilsynets vurdering, at der er fagligt fokus på at sikre borgernes værdighed på bedst mulig vis,” står der blandt andet.

Ifølge rapporten er der kun tre beboere, som BDO har talt med, der har givet udtryk for, at de savner lydhørhed og selvbestemmelse fra det plejehjem, som de bor på. De er bosiddende på to forskellige plejecentre.

En fik topkarakter

På baggrund af de tilsyn, som BDO gennemførte i sidste halvdel af 2022, har de givet alle plejehjem en score mellem 1 og 5, der viser, hvordan det enkelte sted har klaret sig. Fem er det bedste, og i Randers Kommune har plejehjemmene en score på mellem 3,5 og 5.

I rapporten kan man ikke se den helt nøjagtige score, men man får en meget god idé om, hvor det enkelte plejehjem ligger.

Det er for eksempel helt tydeligt, at Vorup Plejehjem, der fik nul anmærkninger, har en score på 5, og det er en smule bedre end den score, som de fik i 2021.

Der er tre plejehjem, der har en score på omkring 3,5, hvilket er det laveste i denne omgang. Det drejer som om Fårup Ældrecenter, Ældrecenter Åbakken i Øster Tørslev og Aldershvile i Havndal. De to sidste fik samme score i 2021, mens plejehjemmet i Fårup har oplevet en stor fremgang. I 2021 fik de en score på 2,5 – det suverænt laveste det år.