For at styrke regionens arbejde med bæredygtig omstilling introduceres Bæredygtighedskataloget på alle regionens hospitaler fra 21. september.

Hospitalernes klimaaftryk skal ned. Derfor skal det også være enkelt og overskueligt for hospitalernes afdelinger og afsnit at skrue op for den grønne omstilling. Nu har Region Midtjyllands Center for Bæredygtige Hospitaler samlet et katalog med effektive og afprøvede bæredygtige tiltag lige til at gå til. Drømmen er, at kataloget kan gøre gavn på alle landets hospitaler.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det koster et stort ressourceforbrug at skabe sundhed for Region Midtjyllands 1,3 millioner borgere – særligt på hospitalerne. Mere end 80 procent af regionens klimaaftryk kommer fra alt det, der købes ind og bruges til hverdagens patientbehandling.

For at styrke regionens arbejde med bæredygtig omstilling introduceres Bæredygtighedskataloget på alle regionens hospitaler fra 21. september.

Kataloget er en samling af indtil videre 16 tiltag, der guider medarbejderne til blandt andet at skifte engangsinstrumenter og -udstyr ud med flergangsalternativer, kvitte lejepapiret og vælge klogt, når der skal fyldes op med medicin, varer og instrumenter og så videre.

»Hvis vi skal lykkes med regionens bæredygtighedsstrategi, er alle tiltag – både store og små – nødt til at blive bredt ud til alle afsnit på hospitalerne. Vi er på vej – blandt andet med vores affaldsplan. Men med Bæredygtighedskataloget bliver det mere overskueligt at øge indsatsen for den grønne omstilling på hospitalerne, hvor den største klimamæssige gevinst er at hente,« siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Kan vi – så skal vi

Det er Region Midtjyllands Center for Bæredygtige Hospitaler, der har udarbejdet kataloget.

Alle tiltagene er udviklet og afprøvet af flere hospitalsafsnit, Indkøb og Medicoteknik og i samarbejde med relevante stabe. Og for at sikre at forandringerne ikke sker på bekostning af patienternes og medarbejdernes sikkerhed er tiltagene kigget efter i sømmene af fagfolk som hygiejnesygeplejersker, arbejdsmiljøeksperter og klinikere.

Ambitionen er at gøre det enkelt og overskueligt for alle hospitalsafdelinger og -afsnit at skrue op for den grønne omstilling og se resultater fra start – en ambition, som også kan bredes ud til hele landet. Udfordringerne med indkøb og forbrug er i stor udstrækning de samme på tværs af landets hospitaler.

»Vi arbejder hver dag med bæredygtighed i sundhedsvæsenet, og vi kan mærke, at den bæredygtige ild vokser og vokser hos medarbejderne. Vi vil gerne sikre, at den ild både fortsætter med at brænde, men også gør det der, hvor det giver mest mening, og vi ved, at initiativerne i Bæredygtighedskataloget sparer CO2,« siger Maria Gaden, leder af Center for Bæredygtige Hospitaler.

»Det absolut vigtigste her og nu er at komme i gang, for selv små ændringer i hverdagsforbruget kan samlet set gøre en stor forskel, hvis det bliver skaleret. Det vi kan, det skal vi,« siger hun.

Adfærd og vaner

Udviklingen af Bæredygtighedskataloget er sket i samarbejde med bæredygtighedskonsulenter, stabsfunktioner og klinikere fra hospitalerne samt med Simon Elsborg Nygaard, der ekspert inden for blandt andet adfærdspsykologi og bæredygtighed.

Ifølge ham ligger katalogets styrke i, at det er let at komme i gang med initiativer, der gør en forskel.

»Bæredygtighed og adfærd hænger uløseligt sammen, for man kan ikke blive bæredygtig uden at ændre sin adfærd. Her bliver Bæredygtighedskataloget et vigtigt værktøj. Katalogets initiativer er gennemafprøvede, så man ved, at de har effekt fra dag et. Dét er vigtigt, når vi skal ændre vores adfærd og arbejde mere bæredygtigt i en travl hverdag, hvor patienten naturligvis er i centrum,« siger han.

I forbindelse med regionens nye struktur for arbejdet med bæredygtighed vil der fra årsskiftet gælde en række krav til hospitalernes reduktion af klimaaftryk.

mw