Der er faktisk tale om en ret markant stigning fra 2022 til i år.

AF CECILIE BISGAARD

I 2022 søgte en femtedel af alle afgangselever i landet ind på en erhvervsuddannelse. I år er det faldet en smule til 19,4 procent, og det betyder, at den nationale målsætning om, at 30 procent af afgangseleverne skal søge ind på en erhvervsuddannelse, er en smule udfordret.

Men sådan ser det ikke ud i Randers Kommune. Det viser nye tal, som politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget blev præsenteret for på deres seneste møde.

Lokalt søgte 24 procent af afgangseleverne ind på en erhvervsuddannelse i år. Sidste år var det 21 procent, så der er faktisk tale om en pæn stigning og et tal et stykke over landsgennemsnittet.

”Stigningen på tre procentpoint er en markant stigning – både lokalt og i sammenligning med landsplan. Forvaltningen vurderer derfor, at det er usandsynligt, at en lignende stigning ses igen allerede næste år,” skriver forvaltningen til udvalget.

Sidste år besluttede politikerne, at man i Randers Kommune skulle have et mål om, at 23 procent af afgangseleverne i 2023 skulle søge ind på en erhvervsuddannelse, og det mål blev altså indfriet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Måltal

Måltal for andelen af afgangselever, der søger ind på en erhvervsuddannelse:
Måltal 2023: 23 procent
Faktisk andel: 24 procent
Måltal 2024: 25 procent

Går efter flere i 2024

I år skulle politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget også fastsætte måltal for det kommende år. Forvaltningen havde forslået, at man satte et mål om, at 24 procent af afgangseleverne skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2024. Politikerne valgte dog at gå mere ambitiøst til værks, og de godkendte derfor et måltal på 25 procent.

Derudover er målet, at 68 procent skal starte på en gymnasieuddannelse, og de sidste syv procent går under kategorien ’Andet’.

Årsagen til dette års store stigning, mener forvaltningen, kommer fra et øget fokus på mulighederne inden for erhvervsuddannelserne. De tiltag, der nævnes i referatet fra mødet i Skole- og Uddannelsesudvalget, er blandt andet et valgfagsforløb i udskolingen i samarbejde med erhvervsuddannelserne, Skills-stafet på 8. årgang, besøg af rollemodeller fra erhvervsuddannelserne på 9. årgang og en særlig uddannelsesdag for lærerne.