Bogen ‘Forbilledlig uperfekt’ er skrevet af frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst.

Første søndag i advent udkommer bogen ’Forbilledlig uperfekt’ på forlaget Inspiratio. Bogens forfatter er frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst, som gennem snart 23 år har været præst i Randers. Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Er du et godt forbillede? Er du god nok, dygtig nok, helhjertet nok? Er du i det hele taget nok?«

Sådan lyder de udfordrende ord på bagsiden af bogen, der har til formål at tale opmuntring og livsmod ind i en tid, hvor alt for mange er ramt af mistrivsel – selv om vi i et historisk og globalt perspektiv aldrig har haft mere fritid, været mere velstillede eller haft et bedre sundhedssystem.

Forfatteren fortæller om personlige sammenstød med jantelovens nedbrydende ’du skal ikke tro, at du er noget’ såvel som perfekthedskulturens altid uopnåelige idealer, og gennem personlige erfaringer, analyser og hverdagseksempler peger han på et bæredygtigt livssyn, som også inddrager bibelske beretninger og vinkler for at vise en vej ud af mismodet.

Bogen henvender sig til unge, voksne og ældre med en opmuntring til at bidrage til et livgivende fællesskab på tværs af generationer.

»En del af den nuværende mistrivsel blandt særligt vore unge kan skyldes, at vi har forsømt at overdrage dem tankegods og værdier, som kan bære dem og fungere som gode pejlemærker for livet,« fortæller Peter Kofoed Herbst i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Selv om vi godt ved, at det ikke fungerer at smide ti brædder og en pose skruer og søm til tømrerlærlingen, som så selv må finde ud af resten, så har vi en tendens til at overlade det til børnene og de unge selv at bygge deres karakter og vælge deres værdier. Bogen er mit bud på et bæredygtigt fundament for livets udfordringer – baseret på en kristen tro og overbevisning.«

Bogen præsenteres søndag 3. december ved en kort reception i forlængelse af gudstjenesten i Kronjyllands Frimenighed. Alle er velkomne.

sra