Som følge af konkursen stopper Nordic Wastes ansvarsforpligtelse i sag om jordskred, skriver selskabet.

Selskabet Nordic Waste indgiver konkursbegæring efter sag om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved Randers.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag morgen.

»Som følge af konkursen stopper Nordic Wastes ansvarsforpligtelse i forhold til sagen, og den bliver ikke overtaget af selskabets ejere,« lyder det i meddelelsen.

Selskabet er i forvejen blevet varslet om et påbud på 205 millioner kroner i økonomisk sikkerhed.

Randers Kommune har siden midten af december arbejdet med at få jordskreddet under kontrol. Det udgør blandt andet en betydelig miljøfare for Alling Å.

Kommunen har hele tiden ment, at ansvaret ligger hos Nordic Waste. Det fandt sted på virksomhedens grund.

En rapport fra Cowi har vist, at det kan tage flere år at få ryddet op efter jordskreddet og i værste fald koste flere milliarder kroner.

»Desværre har jordskreddet nået et omfang, som gør, at vi som virksomhed ikke er i stand til at løfte opgaven med at bekæmpe det, siger bestyrelsesformand i Nordic Waste,« Søren Hansen, i meddelelsen.

»Det er derfor ikke praktisk muligt for os at leve op til påbuddet om at overtage det videre arbejde med at stoppe jordskreddet.«

»Derudover overstiger alene den økonomiske sikkerhedsstillelse i påbuddene langt selskabets økonomiske formåen samt juridiske forpligtelse. Af den grund er vi desværre nødt til at indgive konkursbegæring for Nordic Waste.«

»De af Nordic Waste udtagne forsikringer indgår naturligvis i boet. Udgifterne til rådgivere og entreprenører til de omfattende afværgeforanstaltninger, som blev iværksat af virksomheden, vil også blive betalt – der er tale om et betydeligt tocifret millionbeløb,« lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/