De store regnmængder tvinger Randers Kommune til at anlægge helt nyt bassin ved omfartsvejen ved Assentoft.

Gravemaskinerne er i fuld gang med at grave et et bassin som kan rumme 10.000 m3 vand tæt på industriområdet på Virkevangen i Assentoft.

Her på den kommunalt ejede industrigrund skal der snart pumpes overfladevand fra Nordic Waste.

Kapaciteten til at håndtere overfladevandet ved Nordic Waste har nået sit maksimum. De store nedbørsmængder har medført, at de nu ni bassiner ved Nordic Waste er fyldt og det samme er de regnvandsbassiner, som hører under Vandmiljø Randers. Det fortæller Randers Kommune på deres hjemmeside.

Her skal det nye bassin til overfladevand fra Nordic Waste ligge. Illustration: Kian Johansen via Datawrapper

»Det er helt afgørende i vores indsats for at afværge en miljøkatastrofe, at overfladevand fra virksomheden og Alling Å vand ikke bliver blandet. Og mængden af overfladevand har nu nået et niveau, hvor det er tid til at grave et nyt bassin med rigelig plads,« siger Lars Sønderby, vicekommunaldirektør i Randers Kommune.

Bassinet bliver foret med en membran og ligger i et område, hvor der ikke er drikkevands- eller grundvandsinteresser. I første omgang bliver der anlagt et bassin som kan rumme 10.000 m3 vand og det kan udvides til 50.000 m3. Rundt om bassinet kommer en jordvold på 2,5 meter.

Her kan overfladevandet opbevares og sendes videre til rensning hos Vandmiljø Randers og på sigt kan det – hvis det er vand, som har været igennem det mobile renseanlæg ved Nordic Waste – pumpes direkte i kloakken til Vandmiljø Randers.

Inden det sker, skal der ske en endelige afklaring af kravene til det behandlede vand fra skadesstedet, som kan ledes videre til det almindelige kloaksystem.