Biolog Kim Pless-Schmidt, Hermann Stillingsvej 43, 2, 8930 Randers og Henrik Leth, Skytten 118, 8920 Randers

Alling Å udgør en afgørende og værdifuld del af vores lokale økosystem. De seneste trusler mod åens velbefindende, såsom forurening fra Nordic Waste, har udløst bekymrende planer om at omlægge øvre del af Alling Å til Vissing Bæk og Lilleåen.

Dette er dog en beslutning, der bør mødes med stor skepsis og modstand fra lokalsamfundet.

En omlægning af Alling Å ville ikke kun forstyrre den naturlige balance i vores lokale miljø, men det ville også medføre alvorlige konsekvenser for både nærmiljøet og faunaen. Først og fremmest ville dette have en betydelig indvirkning på Vissing Bæk og Lilleåen, hvor sandvandring og erosion ville blive uundgåelige som følge af den øgede vandføring. Dette ville kræve omfattende indgreb i naturen med nødvendige ændringer i bredden og dybden af Vissing Bæk, hvilket ville ødelægge det eksisterende økosystem.

Desuden er der en reel risiko for, at sygdomme, som allerede er konstateret i Alling Å, kan sprede sig. Eksempelvis er der er blevet konstateret krebsepest i den nedre del af Alling Å, som muligvis kan befinde sig i den øvre del nu. Ved at flette Alling Å sammen med Lilleåen vil der være mulighed for, at sygdommen lettere spreder sig videre i Lilleå samt Gudenå-systemet.

En omlægning vil også have negative konsekvenser for det område, hvor Alling Å oprindeligt løber ud i Grund Fjord. Den manglende vandføring i dette område kan forstyrre det lokale økosystem og medføre skadelige virkninger på fauna og fiskebestande.

Endelig skal vi ikke undervurdere de potentielle erstatningskrav fra lodsejere, hvis ejendomme påvirkes negativt af omlægningen. Dette kunne påføre kommunekassen endnu en betydelig byrde og skabe uønskede økonomiske konsekvenser.

Det er vigtigt at erkende, at en beslutning om omlægning ikke kun påvirker Randers Kommune, men også Favrskov og Norddjurs Kommuner, da Alling Å strækker sig gennem disse områder.

Derfor kan en sådan beslutning ikke træffes ensidigt men gennem en samarbejdsindsats, hvor alle berørte kommuner deltager aktivt i beslutningsprocessen.

Alt i alt er det klart, at en omlægning af Alling Å til Vissing Bæk og Lilleåen er en dårlig idé.

Vi opfordrer myndighederne og beslutningstagerne til at lytte til bekymringerne fra lokalsamfundet.