Der er ikke sket de fremskridt, som man havde forventet. Derfor skal kommunen nu undersøge, om man overhovedet kan redde situationen i børnehaven.

AF CECILIE BISGAARD

I går måtte politikerne i Børne- og Familieudvalget holde et ekstraordinært møde. På dagsordenen var der kun ét punkt: Fussingø Naturbørnehave.

Det var Velfærdslisten med udvalgsmedlemmet Kasper Fuhr Christensen, der havde opfordret til mødet, som altså fandt sted en lille uge før det næste på forhånd planlagte møde i udvalget.

»Vi havde nogle rigtigt gode, lange diskussioner om, hvordan vi skal håndtere den svære og vanskelige situation, som det er,« siger han og fortsætter:

»Vi har bedt forvaltningen om at undersøge nærmere og komme med en vurdering af, om det er pædagogisk forsvarligt at drive institutionen videre.«

Udvalgspolitikerne vil blive præsenteret for den vurdering på et møde 9. april, hvor de så skal tage stilling til Fussingø Naturbørnehaves skæbne.

»Stærkt uacceptabelt«

Der har det sidste halve år været en del fokus på institutionen i medierne. Det er nemlig kommet frem, at nogle af børnene er blevet udsat for voldelige overfald – begået af andre børnehavebørn. Fussingø Naturbørnehave blev derfor sat under skærpet tilsyn.

»Vi kan konstatere, at det, der er gjort indtil nu, ikke har været tilstrækkeligt. Vi er blev oplyst om, at på trods af det skærpede tilsyn er det ikke lykkedes at forbedre den pædagogiske kvalitet som forventet. Det er stærkt uacceptabelt. Det kan vi ikke leve med,« siger Kasper Fuhr Christensen.

FAKTA: Fussingø Naturbørnehave

1. januar 2024 gik der i alt 20 børn i børnehaven. Halvdelen af dem starter i førskole 1. marts.
Fra 1. marts til 1. juni vil der efter planen kun være 10 børn i institutionen. Hen mod december vil det tal stige med cirka et barn om måneden, så der 1. december 2024 vil være 18 børn.
I 2023 var normeringen for børnehaven en voksen til 3,5 børn. Det er væsentligt flere voksne end normeringsmålsætning, der er en voksen til seks børn.

Kilde: Randers Kommune

Under det skærpede tilsyn har Fussingø Naturbørnehave haft øget støtte fra forvaltningen og udarbejdet handleplaner for mangfoldighed og inklusion, fysiske rammer og sikker og kvalitet af tilbuddet som helhed. Særligt med ’mangfoldighed og inklusion’ halter det.

Ifølge referatet for mødet i Børne- og Familieudvalget har institution trods tiltag ikke flyttet sig på det område, og derfor holder tilsynet fast i sin oprindelige vurdering fra efteråret.

Sjældent set før

Det er ikke ofte, at politikere beder deres forvaltning om at undersøge, om den daginstitution skal lukke.

»Jeg kender ikke til andre tilfælde. Det er i hvert fald ikke forekommet i den tid, jeg har siddet i byrådet, og det er alligevel siden 2010,« siger politikeren fra Velfærdslisten.

Kasper Fuhr Christensen fortæller, at det bliver afgørende for hans beslutning, om forvaltning vurderer, at Fussingø Naturbørnehave kan skabe gode nok forhold for børnene.

»Det er en dybt ulykkelig sag, og det er helt urimeligt, at de her børn er blevet udsat for det her. Ingen børn skal blive udsat for overgreb, når de er i vores institutioner. På den baggrund er vi nødt til at handle. Det er helt uacceptabelt det, der er sket, og det er det, der gør, at vi er så bekymrede, at vi lægger op til en ekstraordinær, særlig proces, hvor vi skal finde ud af, om vi skal drive institutionen videre eller ej,« siger han.