Målet er, at halvdelen af deltagerne efterfølgende bliver aktive i deres forening.

AF CECILIE BISGAARD

Randers Kommune vil gerne have flere unge til at være aktive som trænere og ledere i foreningslivet. Derfor har de indgået et samarbejde med Spar Nord Fonden om et projekt, der hedder UnglederAkademi Randers. Det skriver forvaltningen i en orientering til politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

De unge, der har lyst til at være med i projektet, skal deltage i et Ungleder-forløb på cirka 30 timer. Timerne bliver fordelt på fire til seks moduler, og hele forløbet strækker sig over et år.

”Her arbejdes med forskellige elementer – for eksempel personlig udvikling, Life-skills, aktivitetsudvikling, ledelse, kommunikation og så videre. Kultur og fritid-afdelingen rekrutterer deltagere bredt i foreningslivet,” står der blandt andet i orienteringen.

Så mange skal deltage

Målet med projektet er, at minimum 40 unge mellem 15 og 19 år skal deltage og gennemføre forløbet. De skal helst komme fra ti forskellige foreninger, og minimum halvdelen skal efterfølgende blive aktive i det lokale foreningsliv.

”Til at understøtte de unges deltagelse og engagement i forløbet skal der blandt andet udpeges en ungeansvarlig fra hver forening. De ansvarlige fra foreningerne skal deltage i et indledende møde og sikre, at de unge bliver aktive i egen forening,” står der i orienteringen om, hvordan man vil nå de mål.

En valgfri del af forløbet bliver, at de unge skal bidrage til at løse små opgaver fra udvalgte virksomheder.

”Dette giver de unge mulighed for at afprøve deres nye kompetencer og viden i en anden kontekst,” lyder det.

Projektet løber fra 1. april i år til 30. juni 2026. I løbet af de to år er det meningen, at man vil gennemføre i alt to forløb på UnglederAkademi Randers.

Projektet har et samlet budget på 200.000 kroner. Spar Nord Fonden har givet 80.000 kroner, og det resterende beløb finansieres af ekstra breddeidrætsmidler, der er blevet bevilliget for 2022-2024.