Video optaget af lokale viser ikke de tilstande som kommunaldirektør har fortalt om. Flere lokale genkender slet ikke fortællingen om et utrygt borgermøde ved bassinkanten i Assentoft.

Flere borgere fra Assentoft, der deltog i borgermødet i Assentoft torsdag i sidste uge, genkender slet ikke de situationer som Randers Kommunes kommunaldirektør har opridset i pressen.

I en orientering til byrådet fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at hans medarbejdere blev udsat for at blive skubbet, skældt ud og truet af en gruppe borgere på mødet.

Til TV2 Østjylland fortæller han, at flere medarbejdere har været til krisepsykolog efter mødet i Assentoft i sidste uge.

»De (borgerne, red.) går over grænsen. De skubber, skælder ud og sviner vores medarbejdere til. De beklikker alt, hvad vi gør. De er uforskammede, og de råber. Vi har nogle medarbejdere, der skal til krisepsykolog. Der går man over en grænse,« siger Jesper Kaas Schmidt.

Peter Kofoed Herbst er en af de borgere der var til stede. Han har sendt følgende indlæg efter at have læst artiklen: ’Nordic Waste-drama: Ansatte skubbet og svinet til’ her på www.dinavis.dk

»Jeg deltog i mødet og genkender ikke beskrivelsen. Det udelukker jo ikke, at der skete noget upassende og truende, men jeg oplevede intet i den retning,« starter han.

Se videoen (afspiller i Youtube) Den er optaget af Mikkel Johan Krogh under borgermødet i Assentoft torsdag 7. marts. Den varer cirka 40 minutter. Videoen viser en ophidset debat mellem borgere og de kommunale embedsfolk. Men der høres ingen vredesudbrud, eller ses skubben til embedsfolk i denne video. Vi ved selvfølgelig ikke, om der foregik andre ting på pladsen.

»Jeg er overbevist om, at kommunen arrangerede mødet i bedste mening og med den hensigt, at borgere i Assentoft selv kunne få lov at se anlægsarbejdet. Jeg er også af den opfattelse, at de udsendte medarbejdere, som arbejder på projektet, gjorde deres bedste – men man havde fuldstændig undervurderet den lokale interesse. Derfor måtte man stå i en voldsom lang kø for at komme op til bassinkanten, hvor én person informerede om projektet, og i den kolde vintervind var det faktisk kun de nærmeste 20-30 personer, som kunne høre, hvad der blev sagt. Der var imponerede stille på kanten, da alle gerne ville forsøge at få fat på oplysningerne – og når der blev stillet et spørgsmål, blev der peget ned på pladsen omkring mandskabsvognene og oplyst, at der blev svaret på spørgsmål nede i det område.«

»Jeg gætter på, at den henvisning er årsagen til, at flere af arbejderne i deres let-genkendelige jakker blev spurgt, om det var dem, man skulle henvende sig til med spørgsmål, hvilket blev afvist med et svar om, at de bare var til stede, men at de ledende ville svare på spørgsmål senere. Og så ventede man pænt på det, alt imens man undrede sig over, at der ikke var så meget som en megafon til stede, så det kunne lade sig gøre at tale folkeskaren op.«

»Efter ganske lang ventetid blev der så forsøgt at samle op på spørgsmålene, og der var ikke nogen, som blev truet op på en jordhøj – men personen, som skulle forsøge at oplyse os om det, stillede sig op på en trailer i et forsøg på at kunne råbe forsamlingen op. Det lykkedes ikke videre godt, og der var ganske rigtig en del verbale udtryk for mistillid til kommunens håndtering af sagen; og arrangementet affødte mest af alt hovedrysten og opgivende attituder.«

I kan også se, at råberiet mest af alt skyldes, at man havde glemt at gennemtænke de praktiske forhold på forhånd. Og den mest støjende del af mødet opstår, fordi der meget kort inde i mødet opstår latter og spydige tilråb, fordi der appelleres til tillid til kommunen – og det blev der grinet af, fordi man ikke synes, at det har været et særligt tillidsvækkende forløb.

Jeg forstår godt, at det er svært at skulle stå på mål for de mange spørgsmål, og der var flere spørgsmål, som repræsentanterne fra kommunen ikke kunne svare på eller hvor uenigheden ganske enkelt var dyb, og under de givne rammer kunne man ikke komme hinanden nærmere. Mødet vakte ikke tilfredshed – men jeg genkender ikke kommunaldirektørens tale om trusler og uforskammethed.

Peter Kofoed Herbst opfordrer til, at man ser en video optaget under torsdagens møde af Mikkel Johan Krogh, der har lagt den på Youtube.

»Kig selv videoen igennem. Den store interesse taget i betragtning og de svære lydforhold taget med i overvejelserne, synes jeg, at mødet – selv om det var frustrerende for både borgere og kommune – dog foregik ganske ordentligt. Derfor er jeg ked af, at de fremmødte borgere bliver fremstillet så negativt. Det fremmer ikke den lokalpolitiske debat og tillid.«

Uddrag fra Din Avis Facebook-side, hvor kommentarsporet handler om Assentoft-borgernes oplevelse af torsdagens borgermøde.

M. Jensen Assentoft

»Jeg var der til mødet, og det var sat op således, at de ansvarshavende politikere og embedsmænd var udblevet – med en enkelt undtagelse og det var vicekommunaldirektøren. Han gav sig ikke til kende for borgerne før til allersidst, hvor han kunne annoncere, at mødet var ved at lakke mod enden. Hermed gemte de beslutningsansvarlige sig for de berørte af beslutning – bag deres tekniske personale. Og nu brokker kommunen sig over, at det gik ud over de mennesker (deres ansatte), de selv har smidt for ulvene. Frustrationen hos de tilstedeværende borgere, som efter omstændighederne faktisk besindede sig, gik på flg.: at bassinet var hastet igennem uden besked til de berørte, at paragraf 70 i miljøloven var brugt som begrundelse for nødværgen men ikke kunne forsvares til mødet; da der som sagt ikke var nogen beslutningsansvarlige, der gav sig rettidigt til kende eller stillede sig til rådighed for spørgsmål i plenum; at vandværkets bestyrelse havde rettet op til flere henvendelser som ikke var blevet besvaret inden mødet (og dermed trængte deres kommentarer sig selvsagt på under mødet), at mødet var annonceret ekstremt sent (under en uge) inden afholdelse og at det slet ikke var sat op til at imødekomme antallet af borgere eller den bekymring anlæggelsen af bassinet retteligt har vakt i blandt dem. Der er meget andet at påtale ved hele miseren, men borgernes reaktioner er ikke en af dem. Og jeg vil gerne dementere det karaktermord, kommunaldirektøren laver på beboerne. Jeg var der, det var han ikke. «

Torben Banner Pedersen »At kalde en fremvisning -for et møde med samtlige eksperter, var da noget af en overdrivelse. De stakkels mennesker, kunne overhovedet ikke svare på andre spørgsmål, end faglige spørgsmål omkring udlæggelse af membraner. Jeg så og oplevede ingen upassende episoder, udelukkende frustrerende medborgere. Tovholderne bag hele projektet brillerede ved deres fravær, hvilket medførte, at entreprenør og medarbejdere skulle stå i front og på mål for samtlige spørgsmål. Kommunen burde skamme sig, I bund og grund er de vel den direkte årsag til, at medarbejderne skulle modtage krisehjælp.«

Birgitte Lindhardt Rudkjøbing »Det er selvfølgelig ikke i orden at skubbe og råbe. Det så jeg ikke noget af. Vi fik en lang snak med en af de ansatte, der kunne svare for sig. Men at kalde det et møde er vist et fejlskud. De fleste af os havde brug for svar og information og ikke bare at få lov at kigge!«

Helene Hansen »Så vidt jeg så- så blev mødet filmet af private- så der kan sandheden da komme frem. Jeg så ikke at han blev presset op på en høj.. Men valgte selv at stille sig højere op. Og ja frustrede borgere- fordi vi ingen svar kunne få på flere af de ting som bekymre os. Jeg hørte ordene- vi kan ikke tage stilling til huspriser.. Så tænker det er os- som burde få tildelt en krisepsykolog..🤷🏻‍♀️«