Grenåvej bliver lukket for trafik onsdag aften. Der gøres klar til ny omfartsvej.

Et vejarbejde medfører fire timers spærring af Grenåvej, onsdag 3. april, på grund af etableringen af den nye havnevej, skriver Randers Kommune.

Trafikanter på Grenåvej skal forberede sig på en mindre ulempe onsdag aften. Vejen vil blive spærret for al trafik klokken 20-24 i forbindelse med anlæggelsen af den nye havnevej. Fodgængere og cyklister vil fortsat kunne køre på strækningen.

Der skal fjernes en midterhelle og en signalstander. Det arbejde kræver en spærring af vejen for al gennemkørende trafik fra krydset ved Engboulevarden frem til Clausholmvej fra klokken 20.

I samme forbindelse bliver muligheden for at svinge fra Grenåvej til Ørneborgvej lukket permanent. Der bliver sat tydelige skilte op i området, så trafikanter til virksomhederne i området lettest muligt kan finde rundt under de nye forhold.

Lukningen af Grenåvej onsdag aften betyder, at der etableres en omkørsel, der leder trafikken ad Engboulevarden til Kristrupvej og Clausholmvej.

Det betyder også, at rutebiler på strækningen vil blive ledt væk fra Grenåvej i tidsrummet. Det forventes ikke, at der vil opstå nævneværdige forsinkelser i transporttiden som konsekvens af den midlertidige trafikomlægning onsdag aften.

Onsdag d. 3/4 fra kl. 20-24 er der spærret for trafik på Grenåvej fra Engboulevarden til Clausholmvej. Den gule linje markerer den midlertidige omkørsel.