Randers Kommune afslørede onsdag, hvad det får af konsekvenser for borgerne i Randers de kommende år.

Randers Kommune har nu opgjort, hvad det indtil nu har kostet at redde miljøet omkring lerbakken, som Nordic Waste brugte til at deponere jord. Hovedmissionen er at beskytte Alling Å og landsbyen Ølst fra Danmarks største jordskred og en af de største klimakatastrofer i nyere tid.

Det viser sig, at der frem til 16. april 2024 er brugt cirka 254 millioner kroner. Det svarer til prisen på en halv klimabro, der ifølge beregninger fra 2023 kommer til at koste mellem 450 og 550 millioner kroner.

Det kom frem under et pressemøde onsdag, hvor borgmester Torben Hansen og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt fremlagde hvad det har kostet at redde Alling Å fra en klimakatastrofe og hvad det vil koste i fremtiden.

Hel Klimabro

Faktisk vil den samlede regning komme til at koste langt over, hvad det koster at bygge en HEL Klimabro.

Den samlede pris for indsatsen og genetableringen vil med den mindst indgribende og billigste løsning lande et sted mellem 468 og 663 millioner kroner, viser beregninger, som Randers Kommune har foretaget.

Formålet med pressemødet er tydeligvis at lægge et pres på regeringen og Folketingets medlemmer i håbet om, at de vil være med til at betale en del af regningen.

For konsekvensen kan være, at Randers Kommune løber tør for penge i løbet af 2026, eller 2028, hvis man ikke får hjælp. Det ville betyde at kommunen derefter ville blive kaldt i samråd og derefter skal finde spareløsninger, indtil der er rettet op på økonomien. I yderste konsekvens vil kommunen blive sat under administration, kunne kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt bekræfte.

Han fortalte også, at man forventede at Randers Kommune på et tidspunkt vil komme til at mangle 370 millioner kroner i kassen.

Det svarer i runde tal til 3.700 kroner for hver eneste borger der bor i Randers Kommune.

»Jeg kan ikke love, at det ikke går ud over borgerne. Men jeg kan love, at jeg vil gøre alt for, at det ikke kommer til at ske,« lød det fra borgmester Torben Hansen, der nu vil tage undersøgelsen og tallene med over på Christiansborg og præsentere dem for socialdemokratiske partifæller og sandsynligvis alle der vil høre på ham.

Under pressemødet blev han flere gange spurgt, om han vi gå af i forbindelse med Nordic Waste-skandalen. Fordi det er sket ’på hans vagt’.

Her lød svaret, at det ikke var tanken, men at han sammen med forvaltningen og resten af byrådet vil kæmpe videre for at finde løsninger på problemet.