Uenigt byråd giver tilladelse til 14,5 kilometer hegn ved Naturnationalpark Fussingø med stemmerne 16 for og 15 imod.

AF KIAN JOHANSEN

På det seneste møde gav Randers Byråd dispensationstilladelse til den ansøgning, som Naturstyrelsen har sendt til Randers Kommune om at etablere et cirka 14,5 kilometer langt hegn omkring dele af Naturnationalpark Fussingø.

Hegnet bliver efter planen over to meter højt, og der er planlagt 40 små huller i hegnet, så mindre dyr som ræve, harer og grævlinger kan komme igennem.

Hegnet skal sikre, at stude, krondyr og rådyr er hegnet inde for at sikre afgræsning i området. Et indre hegn skal forhindre de planteædende pattedyr i at søge ind i området nær bygningskomplekset omkring hovedbygningen, badepladsen ved Fussing Sø samt borgruinen og det tidligere haveanlæg i Gammelhaven.

Her skal 14,5 kilometer hegn sættes op. Et internt hegn skal sikre mennesker adgang til blandt andet badebroen og Fussingø Slot. Kilde: Naturstyrelsen

Folketinget har besluttet at etablere Fussingø Naturnationalpark, hvor målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker og en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal naturnationalparken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv og turisme i området.

Tilladelsen blev vedtaget med 16 stemmer for. Imod stemte Beboerlisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Østbroen, Det Konservative Folkeparti, Jens Peter Hansen (løsgænger) og Venstre.

Forvaltningen vurderede, at der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte hegns placering og udformning. Og at byrådet faktisk ikke kunne sige nej. Hegnet anses ikke for at være højere end nødvendigt, og placeringen omfatter kun arealer, der er omfattet af driften af skoven (naturnationalparken).

De blå og Bjarne

Det var 15 byrødder uenige i. Alle med blå politik i blodet. Lidt overraskende stemte også Beboerlistens Bjarne Overmark imod. Han var imod et hegn, lød det.

»Jeg følger den agrare fløj herovre. Jeg har snakket med de samme rådgivere som dem. Det kan jeg høre.«

Bjarne Overmark (Beboerlisten) stemte med de blå. Arkivfoto

Erik Bo Andersen (Østbroen) fik ordet:

»Vi siger ja tak til nationalparken, men nej tak til en zoologisk have, der forhindrer de vilde dyr i deres frie bevægelser og naturlige habitat. Vi er vel alle enige om, at en nationalpark er en god idé, men at ramme naturen ind med et højt hegn – der stopper festen? Vilde dyr, der bliver forhindret i at bevæge sig frit. Og i stedet for vil man frisætte almindelige landbrugsdyr. Ja, sjældent har jeg næsten hørt noget, der er så bindegalt.«

Erik Bo Andersen (Østbroen) vil ikke ramme naturen inde med et højt hegn. Arkivfoto

Han blev bakket op af Daniel Madié (K):

»Prøv at se på Læsten Bakker. Det er med almindeligt hegn. Prøv at se Mols Bjerge. Klasseeksempler på noget, vi alle er glade for i naturen. Med små hegn. Der er ingen, der kan forklare mig, hvor det der 2,3 meter høje hegn opstod. Pludselig er det en god idé at spærre råvildt inde og spærre andet råvildt ude. For det er kun råvildt, der har noget med det høje hegn at gøre. Køer, heste og alt andet, der kan afgræsse sådan nogle områder, de bliver inde bag det almindelige hegn, vi kender fra Danmark gennem 100 år. De helt almindelige, små, tynde hegn. Som er naturlige, og som man ikke rigtig kan se. Og som i øvrigt gør, at mennesker føler sig velkomne. Og som gør, at man ikke sidder fast i hegnene og alt muligt andet.«

Daniel Madié (K) brugte Læsten Bakker og Mols Bjerge som eksempler på, hvor man kan nyde naturen med små hegn. Arkivoto: Kian Johansen

Æbler, pærer – og citroner

Og så kom den røde fløj på banen.

Frida Valbjørn Christensen (EL) tog ordet.

»Det her projekt er til for at skabe biodiversitet. Hvis tætheden af de her kronhjorte skal være god nok til at skabe de her forhold, så er det afgørende, at de holdes inde i området. Hvis de skal holdes inde i området, så er det afgørende, at vi har et højt hegn,« lød det.

Frida Valbjørn Christensen (EL) mener, at et højt hegn er afgørende for biodiversiteten. Foto: Randers Kommune

Karen Lagoni (S) meddelte, at socialdemokraterne stemte for hegnet.

»I selve natursynet er vi lige så forskellige som resten af byrådet. Det er jo sjovt for mig at høre, hvordan æbler og pærer bliver blandet og lige pludselig bliver til citroner. Men jeg kan ikke lade være med at minde om, at 75 procent af danskerne faktisk glæder sig til det her og glæder sig over hver eneste nationalpark, der bliver oprettet. Jeg skal også lige minde om, at der er flere steder, der er hegn. Om de er høje eller den lave, det ved jeg ikke. Men hegnene i den naturnationalpark, jeg kender nord for os, er i hvert fald meget høje, for det er nogle meget store dyr. Og det går ganske glimrende, og folk valfarter til området.«

Karen Lagoni (S) lod forstå, at hun mente, den blå fløj blandede æbler og pærer, som »lige pludselig blev til citroner.« Foto: Randers Kommune

Rosa Lykke Yde (SF) gav også sit besyv med.

»Politisk kan jeg godt være med til at give den her landszonetilladelse. Jeg vil også sige, at jeg synes ligesom mange andre, det ville være ønskværdigt, hvis hegnet ikke skulle være så højt. Som jeg forstår det, så er det fordi området er for lille. Min politiske holdning er, at der skal være plads til alle mennesker. Men ikke nødvendigvis alle steder. Og lige nu vil jeg gerne være med til at give naturen plads.«

Rosa Lykke Yde (SF) ville ønske hegne kunne være mindre, men hun valgte at stemme for, fordi hun vil give naturen plads. Arkivfoto