Det bliver dyrere end først antaget at fjerne forurenet jord ved Randers Naturskole.