Borgerne i Randers Kommune er rigtig gode til at sortere papir og pap fra det øvrige affald. Det viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen.Det er et lovkrav at 55 procent af papir- og papaffaldet i en kommune bliver indsamlet til genbrug. Men i Randers er procentdelen helt oppe på 88.Ifølge sektionsleder Jørgen Niemann så skyldes resultatet, at kommunen har gjort indsamlingen nem ved at opstille beholdere til glas og papir ved alle husstande.