Det er meget godt, at Randers Kommune de kommende år bliver i stand til at indsamle organisk affald fra kommunens borgere.

Men det indsamlede organiske affald bliver omlastet på Randers Affaldsterminal og sendt til forbehandling i Holsted ved Esbjerg.

Derfor planlægger kommunen nu at etablere et forbehandlingsanlæg på Affaldsterminalen i Randers.

Herfra kan materialet så pumpes til Randers Renseanlæg og derefter spredes ud på landbrugsjord.