Indsatsen for at gøre flere unge i Randers Kommune uddannelsesparate har haft stor virkning.

Blandt 8. klasserne i 2016 var 31 procent af eleverne ikke klar til at tage en uddannelse, men den andel faldt til 19%  i 9. klasse i 2017.

Andelen af ikke uddannelsesparate i Randers Kommune ligger dog fortsat lidt over landsgennemsnittet.

Fra næste skoleår skal praktiske færdigheder inkluderes i uddannelsesparathedsvurderingen.