Et flertal i Randers Kommunes Kultur- og fritidsudvalg er klar til yderligere kommunal deponering til projektet med en Hal 4 ved Arena Randers.

På mødet i går var fire politikere for, to var imod og tre deltog ikke i sagens behandling.

Flertallet gav deres accept såfremt det yderligere lån på op til 12,5 mio. kr. uden kommunegaranti bevilges af LR Realkredit.

Det samlede projekt er blevet dyrere blandt andet som følge af prisstigninger.