I anledning af at Torben Hansen tiltræder som borgmester fra 1. januar 2018, inviterer Randers Byråd til tiltrædelsesreception.

Det bliver den 5. januar kl. 13-15 i forhallen i administrationsbygningen på Laksetorvet 1.

Der vil være modtagelse ved Randers Pigegarde kl. 13, og den kommende borgmester får overdraget borgmesterkæden.

Torben Hansen har ønsket, at der i stedet for en eventuelt påtænkt gave doneres et beløb til Mødrehjælpen og Den Blå Paraply i Randers.