10 årsplan for randrusiansk idræts er stadig på skemaet

SIKR, Samvirkende Idrætsklubber i Randers, der fortsat satser på at kunne sikre breddeidrætten i Randers Kommune gode vilkår, afventer spændt den nærmeste fremtid, for SIKR ser med spænding frem til de kommende møder og samarbejde med det nye sundheds-, idræts- og kulturudvalg, der har Louise Høg fra Venstre som ny i formandsstolen, hvor hun afløser Mogens Nyholm (Radikale), der fortsat er med i udvalget..

SIKR og formand René Skjøde Andersen fastslog på repræsentantskabsmødet i Foreningshuset hos RgF, at politikerne er lydhøre over for organisationen, men….

Mange har ønsker om store projekter, ligesom der er behov for økonomisk hjælp til mange haller rundt omkring. Men hvem skal have nyt? Hvor skal der lappes? Hvis det overhovedet kan svare sig at lappe.

SIKR følger tæt Water & Wellness, der koster mange penge hvert år, og René Skjøde er også opmærksom på et eventuelt flodbad. ”Anlægs- og driftsudgifter til et eventuelt flodbad skal ikke tages fra breddeidrætsmidlerne,” lød det fra René Skjøde.

Louise Høg lovede at ville kæmpe for flere penge til idrætten. ”Vi har hørt jer…” Sagde Louise Høg, der håbede på et stærkere samarbejde.

”Nu må vi have afstemt forventningerne,” sagde Louise Høg, der kaldte processen omkring hal 4 for ”træls”, men nu kunne glæde sig over et bredt politisk forlig og andre og bedre toner i byrådssalen.

”Nu skal vi ind og prioritere, hvad der skal laves. Og det arbejde er vi klar til. Det skal ske på oplyst baggrund via oplæg fra jer til os i maj. I ønsker en 10-årsplan, og den er stadig på skemaet.” ”Så nu må vi se,” sagde Louise Høg.

I beretningen havde bestyrelsen allerede gjort klart, hvad et særligt mål for nye faciliteter vil være. ”Det vil være nye faciliteter i Dronningborg-området,” hed det i beretningen. Inden repræsentantskabsmødet havde SIKR i den udsendte beretning næret bekymring omkring udgifterne til Water & Wellness.

Det meget omdiskuterede vandland blev dog ikke nævnt med et eneste ord på mødet…


Kun meget lidt at glædes over:

Randers før nr. 93 – nu nr. 60
Randers stadig langt nede på listen over landets kommuner
Da Danmarks Idræts Forbund DIF i 2013 gennemførte en kommuneundersøgelse, fik de røde ører i Randers, der dengang var placeret på en skuffende 72.-plads blandt landets 93 kommuner.

2017-versionen af undersøgelsen gav fremgang, men ikke meget, for i fjor var Randers nr. 60. Jo, der er da vist plads til forbedring.

I SIKR noterer man sig fremgangen/placeringen og mener, at Randers Kommune har taget den første placering til efterretning og arbejdet på at forbedre placeringen.

”Undersøgelsen i 2013 blev taget alvorligt af Randers Kommune, hvilket kan ses af den overordnede idrætspolitiske målsætning fra 2015,” hedder det i SIKR.-bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet tirsdag.

Hvordan er det så lige, den målsætning lyder? Her er den: ”Målsætningen er, at forbedre Randers Kommunes placering på DIF’s undersøgelse og at følge fritids‐ og idrætspolitikken op med en tilfredshedsmåling”.

I DIF’s kommuneundersøgelse for 2017 er landets kommuner blevet målt på 21 parametre, 11 subjektive baseret på spørgeundersøgelser og 10 objektive baseret på tilgængeligt talmateriale fra en række kilder.

Iflg. SIKR-beretningen er Randers Kommune igen placeret i den nederste halvdel med en samlet placering som nummer 60 af 93.

Delplaceringerne: Økonomiske parametre: 52. Her scores højt på foreningers økonomiske forhold og relativt lavt på kommunens nettodriftsudgifter per indbygger og nettoanlægsudgifter.

Faciliteter: 51. Her scores højt på adgang til faciliteter og dækning af behov og meget lavt på den oplevede kvalitet af faciliteter.

Frivillighedsparametre: 54. Her scores især højt på parameteren antal medlemmer per frivillig.

Idrætspolitiske parametre: 71. Her scores højt på foreningers vurdering af trivsel, idrætspolitik og service, og lavt på idrætsdeltagelse og udvikling i denne.

Kilde: Idraetsforeningernes‐rammer‐og‐vilkaar‐2017.pdf, inkl. bilag, DIF 2017.


Noter fra SIKR-mødet
Efter fire år i SIKR-bestyrelsen ønskede Steffen Amdi Pedersen fra Bjerregrav Boldklub ikke at modtage genvalg. Og da ingen af suppleanterne (Finn Christiansen fra Vorup FB og Kristian Mogensen fra Randers Volleyball) var villige til at indtræde i bestyrelsesarbejdet, kunne man måske få problemer med at finde Amdis afløser.

Nej da. ”Jeg vil gerne bidrage til arbejdet….” Lød det fra salen fra Henning Jeppesen fra Sønderhald IF, og en sådan håndsrækning sagde man selvfølgelig straks ja tak til.

Tre gamle SIKR-veteraner deltog i repræsentantskabsmødet – de to tidligere formænd Jørn Primby og Lars Kronborg samt Jørgen Riisom. De kunne tænke tilbage på ”gamle dage,” hvor Dronningborghallens store mødelokale var fyldt med idrætsledere.

På mødet i sidste uge var blot mødt små 40 mennesker incl. repræsentanter fra blot 18 af 82 medlemsforeninger. I Randers Kommune er der 170-172 foreninger godkendt af folkeoplysningsudvalget.

SIKR har en formue på 358.000 kroner, mens Idrætsfonden har flere penge på bogen – 455.000 kroner.

To DB-ledere trådte hjælpende til, da SIKR skulle finde suppleanter til bestyrelse- og revisorpost. Valgt blev Rene Bauer og Jens Peter Johanessen.

SIKR afvikler Idrætskonference i Randers 10. april på BioNutria Park i Randers.

Omkostningsgodtgørelse beløber sig årligt til 10.500 kroner, fremgik det på regnskabet på SIKR-mødet. Adspurgt kunne formand René Skjøde Andersen oplyse, at bestyrelsesmedlemmerne får omkostningsgodtgørelse for at sidde i SIKR-bestyrelsen til bla. mobil-telefon.

Direktøren for området Erik Mouritsen og to medlemmer af sundheds-, idræts- og kulturudvalget, formanden Louise Høg (Venstre)og den socialdemokratiske næstformand Karen Lagoni, deltog i SIKR-mødet. Øvrige medlemmer af udvalget er Pia Moldt (Socialdemokratiet), den konservative Daniel Madié, Christina Kjærsgaard (Venstre), Susanne Nielsen (DF) og den radikale Mogens Nyholm.