Flere skal mestre eget liv, og flere skal i uddannelse og beskæftigelse.

Det er de centrale målsætninger i udkastet til Randers Kommunes nye politik for borgere med særlige behov, som er en revidering af den forrige politik for området.

Politikken, der nu sendes i høring, sætter retningen for kommunens samlede indsats for borgere med særlige behov for hjælp. Det er en bred gruppe af borgere med for eksempel misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed og sygdom.

Udkastet er i høring til onsdag 19. september.