I Randers kommune har Udviklingsudvalget nu sendt et forslag til en ny erhvervs- og turismepolitik i høring.

Oplægget giver et bud på, hvordan Randers Kommune, i fremtiden vil sikre det lokale erhvervsliv rammer, der kan skabe vækst og skabe arbejdspladser.

Den giver også bud på hvordan kommunen kan bidrage til at skabe bedre vilkår for turismeerhvervet.

Med den offentlige høring er det muligt for alle i Randers, at komme med input til kommunens plan.

Der er offentlig høring frem til 24. januar.