Alle elever og medarbejdere på Auning Skole blev kortvarigt evakueret, da der i går opstod en mindre brand i en skraldespand på et toilet.

Røgen fra branden spredte sig, og derfor fik alle besked om at gå ud på den nærliggende boldbane, mens brandvæsnet fik styr på brand og ild.

Efter at bygningen var luftet grundigt ud, kunne alle trygt returnere til skolen igen. Branden var opstået i en metalskraldespand på et toilet og havde ikke bredt sig yderligere. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var.