Randers Kommunes Taxinævn skal nedlægges.

Det blev godkendt på et møde i Taxinævnet i sidste uge

Baggrunden for nedlæggelsen er taxiloven, der trådte i kraft sidste år. Den betyder blandt andet, at Færdselsstyrelsen nu er myndighed på taxiområdet.

Eftersom næsten alle tilladelser, der var udstedt af Randers Kommune, er konverteret til at høre under Færdselsstyrelsens nye regler, giver det god mening, at man nu vælger at overdrage administration og tilsyn til styrelsen, og at man dermed så nedlægger Taxinævnet ved Randers Kommune. Det forklarer nævnets formand Steen Bundgaard.

Den endelige nedlæggelse af Taxinævnet skal i byrådet, hvilket ifølge Steen Bundgaard sker på mødet i juni.