Sagen om en frifunden pædagogmedhjælper i Stjernehuset har kørt længe. Ligesom mange andre mener vi i Enhedslisten også, at Randers kommune har begået flere fatale fejl og håndteret sagen på fuldstændig uacceptabel vis.

Meget tyder på, at man hos forvaltningen allerede havde besluttet sig for, at medarbejderen var skyldig og ikke kunne vende tilbage til sit arbejde, før politiet overhovedet var færdig med at undersøge sagen. Det er ikke en kultur, vi i Enhedslisten vil acceptere – derfor har vores holdning igennem hele forløbet været, at medarbejderen skulle have sit job tilbage, så snart og hvis vedkommende blev frifundet. Medarbejderen bør selvfølgelig derfor have sit job og sin daglige gang i Stjernehuset tilbage, såfremt vedkommende endeligt er frifundet i medio august, efter alle sagens tidsfrister er udløbet.

Vi ønsker en tryg kultur ude på arbejdspladserne, hvor man skal kunne gå til en leder/anden myndighed og dele sine bekymringer uden frygt for konsekvenserne. En sådan saglig kultur fungerer bare ikke, når sager som denne “køres op i en spids”, før man ved noget om udfaldet. Vi skal være der for at hjælpe forældre og medarbejdere, når de havner i en svær situation som denne. Vi skal ikke dømme på forhånd eller straffe nogen, der er frifundet.

Stor ros til de tre byrådsmedlemmer, der har gjort et ordentligt stykke arbejde for at få sagen frem i lyset. Herudover stor ros til de mange med tilknytning til Sjernehuset, der hver dag sender mails til byrådet – I gør et kæmpe stykke arbejde i denne sag!

 

På Vegne af hele Enhedslistens byrådsnetværk:
Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten
Medlem af Randers byråd