I Randers Kommune skal der findes en formand for et af de tungere udvalg, Udviklingsudvalget.

Her er formandsposten blevet ledig, efter at tidligere borgmester Claus Omann Jensen har fået nyt job, og som følge heraf er trådt ud af byrådet.

Udvalget holder i dag et ekstraordinært møde, og i dagsordenen står der, at valg af formand sker ved flertalsvalg medmindre der i udvalget er enighed om andet.

Udviklingsudvalget holder møde klokken 16.