Selskabet Vandmiljø Randers A/S har kontaktet Randers Kommune med forslag om , at det årlige vederlag til bestyrelsen forhøjes.

Byrådet skal således tage stilling til forslaget og, såfremt forslaget godkendes, bemyndige borgmesteren til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor størrelsen af vederlaget formelt besluttes.

Det foreslås, at vederlaget til formanden stiger med 10.000 til 80.000 kroner, næstformanden får også et hop på 10.000 til 50.000 kroner, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer stiger med 5000 til 25.000 kroner.