Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en ny kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Randers Kommune har ønsket at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.

Forslagene til de nye køreplaner er lavet ud fra den trafikplan, der var i høring i april 2019. Her var trafikplanens principper i offentlig høring, herunder nye linjeføringer og antal afgange i og udenfor Randers by. Trafikplanen var desuden i en særskilt høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Midttrafik og Randers Kommune modtog i alt 158 høringssvar, som gav anledning til mindre justeringer på ruterne. I juni 2019 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Randers Byråd, skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

På midttrafik.dk kan man i perioden 20. december 2019 – 22. januar 2020 se, hvad trafikplanen betyder for én.