Godt nytår. Jeg drømmer om, at 2020 bliver et år med fokus på vores børns arbejdsplads.

Forleden læste jeg, at formanden for Danske Skoleelever Thea Enevoldsen ønsker et bedre undervisningsmiljø. Der er en tendens til at sætte dyre ventilationsanlæg = indeklima og bedre undervisningsmiljø. Det er ærgerligt, for undervisningsmiljø og indeklima er meget mere og andet. Det handler også om elevdemokrati og -inddragelse, om undervisningsmiljørepræsentanter og -vurderinger.

Ifølge undervisningsmiljøloven har eleverne ret til to undervisningsmiljørepræsentanter pr. skole. Deres opgave er, at være med til at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. Skolerne er forpligtet til at lave handleplaner.

I august spurgte jeg: Har vores folkeskoler undervisningsmiljørepræsentanter?

Svaret var nedslående. Kun 1 skole havde valgt en undervisningsmiljørepræsentant. Ingen skoler havde lavet lovpligtige handleplaner om undervisningsmiljøet.

Laver vi en perspektivering til de voksnes arbejdspladser, så er der jo helt utænkeligt, hvis arbejdspladsen ikke har en arbejdsmiljørepræsentant og har fokus på de ansattes arbejdsmiljø.

Skolerne er vore børns arbejdsplads og derfor ved børnene bedst, hvordan forholdene er på deres skole. De har også ret til at blive hørt, inddraget og få mulighed for at påvirke deres arbejdsplads og være ligeværdige parter ind i de voksnes hverdag og dagsorden.

Mit ønske for 2020 er, at sætter undervisningsmiljøet på dagsorden, at få valgt de lovpligtige undervisningsmiljørepræsentanter blandt skolens elever, og få de lovpligtige handleplaner lavet. Men mine drømme stopper ikke her. Undervisningsmiljørepræsentanterne skal også klædes på til opgaven, ligesom de voksnes arbejdsmiljørepræsentanter bliver, og her har vi også en fælles opgave, vi skal påtage os.

 

Lise-Lotte Leervad Larsen, byrådsmedlem (S)

Medlem af skole og uddannelsesudvalget